Ledare

8 april Romers internationella dag

Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Resande/Romer har inget land som de kan kalla sitt. Men trots att Resande/Romer är ett splittrat folk […]