Vitboken 10 år och fortfarande ingen sanningskommission i sikte

Det har nu gått 10 år sedan vitboken släpptes ”Den mörka och okända historien”. Många såg den som ett startskott för staten Sverige att göra upp med Resande och Romer och den ”mörka historia” som Sverige utsatt den nationella minoriteten romer i Sverige.

Redaktionen
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Regeringens vitbok om romerna räcker inte

Samtidigt som Vitboken släpptes publicerade en artikel i Aftonbladet undertecknad av ett flertal tunga debattörer. Debattörerna: Vi kräver en oberoende sanningskommission som gör upp med övergreppen.

Det är på hög tid att Sverige gör upp med sitt förflutna när det gäller behandlingen av de Romska minoriteterna. Efter århundraden av strukturell rasism, etnisk rensning och raslagar vill vi se en oberoende sanningskommission, menade debattörerna.

Många var eniga om att regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar mot Resande och Romer under 1900-talet var bra, men att det inte räckte. Krav på en sanningskommission krävdes på flera håll.

Föreningen RUNG bland många andra ville att regeringen skulle tillsätta en sanningskommission.

– Det kan inte stanna vid att en vitboken och tro att ska vara nöjda och glada. Brottet som skett är mycket större än så, säger Linda Lundqvist ordförande för RUNG.

I 500 år har folkgrupper i Sverige blivit utsatt för etnisk rensning, ”inventeringar”, tvångssteriliseringar med direkt hänvisning till rasmässiga särdrag, tvångsomhändertagande och placeringar av barn förutom flera andra övergrepp. Dessa övergrepp är fortfarande ett öppet sår bland många resande. Det är uppenbart att Sverige i myndighetsbeslut, statliga utredningar, politiskt agerande och bemötande av resande och romer handlade om grupperna var oönskade i det svenska samhället.

Kurt Magnusson, RUNG, blev omhändertagen som fyraåring. Hans bild är klar:

– Vi blev omhändertagna för att man skulle utrota vårt folk, vi blev omhändertagna för att vi var av en annan ”ras”, vi var ”tattare”. Vi resandebarn har inte fått någon som helst ursäkt för det man gjort mot oss och vårt folk, det finns inget om vår historia i läroböckerna. Vi resandebarn finns inte ens med i ”vitboken” trots att man, genom att omhänderta oss, försökte utrota Resandefolket. 

Regeringens vitbok om hur svenska romer historiskt behandlats avslöjar en mörkare bild av ett systematiskt förtryck än vad som tidigare har varit känt. Romernas egna berättelser har tidigare negligerats. Integrationsminister Erik Ullenhag konstaterar att man borde lyssnat. – Deras historier ligger närmare sanningen, skrev Expo 2014-03-25

Dagens eko var i kontakt med Britt-Inger Lundqvist som var med på boksläppet av Vitboken där hon menar att:

– Vi kan inte stanna vid att man har gjort en vitbok, slå sig för bröstet och säga att alla är glada. Jag ser vitboken som ett avstamp, säger Britt-Inger Lundqvist, etnolog och resandeaktivist

Regeringens vitbok om övergrepp mot Sveriges romer väntas senare i vår. Den bör kompletteras med en oberoende sanningskommission som kan ge romer och resande upprättelse och återställa förtroendet efter höstens registerskandal. Det menade det nordiska forskarnätverket Romers och resandes historia i Norden (RORHIN), som har sin bas vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet i ett pressmeddelande 2014-01-17.

Under de 10 år som har gått har flera röster höjts och motioner har lagts om att Resande och Romer ska få en sanningskommission utan att ha fått något bifall. Idag, efter 10 år, kan vi konstatera att det stannade vid en vitbok. Det blev ingen sanningskommission och det blev ingen riktig upprättelse för Resande och Romer i Sverige.

Frågan är om vi kommer få någon sanningskommission innan alla vittnet har gåt ur tiden

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS