Nyheter| Länsstyrelsen Dalarna får uppdraget att samordna och utveckla tillämpningen av barnkonventionen

pixabay

INRIKES| Uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landsting. Diarienummer: A 2019/01274/MRB

Regeringen skriver på sin hemsida att de uppdrar åt Länsstyrelsen i Dalarnas län att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landsting. Syftet med uppdraget är att, i högre utsträckning än idag, bidra till att tillämpningen av barnets rättigheter säkerställs i praktiken på kommunal och regional nivå. uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2020.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu