Slovakiska romers hem förstördes, vinner nu mål i domstol över miljölagstiftning

rivning grävskopa

Bratislava, Bryssel, 24 januari 2022: Tingsrätten i Košice II har dömt till förmån för 9 medlemmar i en romsk gemenskap, som med tvång vräktes från sina hem i distriktet Nižné Kapustníky, Košice 2012, under förevändning av avfallsborttagning av stadens myndigheter. 

Invånarna erbjöds inget alternativt boende när deras hem revs, och som ett resultat av detta blev de hemlösa. Några av dem bussades till olika delar av landet. Domstolen har i sin dom i första instans slagit fast att staden Košice kränkte den mänskliga värdigheten och rätten till integritet för målsäganden och begick olaglig diskriminering på grund av deras etniska tillhörighet. Advokat Martin Mendel och advokat Richard Marcinčin från Dentons law firm representerade de fördrivna familjerna på pro bono-basis. De arbetade tillsammans med European Roma Rights Centre (ERRC).

Det ar den 30 oktober 2012 vräkte staden Košice 156 personer, inklusive 63 barn, från sina hem i Nižné Kapustníky, där de hade bott i informella bostäder i nästan ett decennium. Vräkningen genomfördes utan domstolsbeslut eller beslut från en förvaltningsmyndighet och de berörda personerna hade inte meddelats skriftligt i förväg. Kommunpolisen verkställde avhysningen, beordrade invånarna att lämna området och gjorde dem hemlösa. Deras hem revs av grävmaskiner och de fördrivna romerna skickades med buss till andra delar av landet där de ska ha varit registrerade. Representanter för staden Košice beskrev avhysningen av Nižné Kapustníky endast som bortskaffandet av en illegal soptipp där ”oanpassbara människor” hade byggt sina bostäder. Under 2013,

Även om detta bara är förstainstansrättens beslut, är det en stor seger för de avhysta människorna som hittills har utkämpat en juridisk strid i mer än 7 år. Domen är också viktig för framtiden då den sänder ett budskap till myndigheter överallt som försöker vräka romer från sina hem olagligt och skapar ny rättspraxis om tvångsvräkningar och antidiskrimineringslagen. Jag tror att detta är den första domen med ett konstaterande av trakasserier i Slovakien enligt denna lag, säger Michal Zálešák, ERRC:s juridiska konsult och advokat som arbetar med ärendet.

Associate Richard Marcinčin från Dentons kommenterade: ”Jag är glad och tacksam över att jag fick möjligheten att hjälpa de drabbade invånarna i Nižné Kapustniky-området. Det är ett mycket viktigt, och antagligen unikt, beslut i Slovakien, som kan bidra till att förhindra myndigheter från att vidta sådana godtyckliga handlingar utan några juridiska skäl gentemot människor i liknande situationer. Vi förväntar oss att staden Košice kommer att överklaga detta beslut, men vi är redo att fortsätta försvara våra klienters rättigheter tills vi ser ett rättvist slut på det här fallet .

Klagandena tillerkändes sammanlagt 9 000 euro i ersättning. Myndigheterna har 30 dagar på sig att verkställa domstolens beslut efter att domen vinner laga kraft. Det förväntas att staden Košice kommer att överklaga fallet.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på slovakiska och engelska.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS