Kultur

Filmen av den romska filmskaparen Vera Lacková om romanimotståndet mot nazisterna har premiär i Tyskland

Den tjeckisk-slovakiska filmen How I Become a Partisan har sin internationella premiär på den tyska goEast-festivalen. Filmskaparen Vera Lackovás filmdebut är en självbiografisk sökning efter identiteten för sig själv och hennes nation genom andra världskrigets historia. […]

nyheter

Pandemin har pausat kommuners arbete med romsk inkludering

På hemsidan får Länsstyrelsen i Stockholm står det att arbetet med romsk inkludering har varit bristfälligt hos flera av landets kommuner. Anledningen är bland annat rådande pandemi och brist på ekonomiskt stöd. Samtidigt visar de […]

nyheter

Kampanj i samband med internationella Romadagen

Det är så många aktörer som visat intresse för vår kampanj som kommer att genomföras i samband med 50-årsjubileumet för internationella Romadagen i april 2021. Kampanjen har nu fått ett namn – Jag är rom! […]

nyheter

Europas romer: “Inte ens hundar kan leva så här”

Den romska befolkningen i en bosättning i Sliven, Bulgarien, upplever att de blir ännu mer isolerade under coronapandemin, rapporterar BBC. De romska samhällena är några av de mest marginaliserade i Europa. Mer än tio miljoner […]

nyheter

Tjeckien kränker funktionshindrade och romska barn genom institutionalisering

Europeiska kommittén för sociala rättigheter fann den 23 november Tjeckien ansvarig för storskalig och diskriminerande institutionalisering av barn med funktionsnedsättning och romska barn i vårdinrättningar. Kritiken menar att landet misslyckats med att anta och genomföra […]

nyheter

EG lanserar en ny tioårsplan för romer

Europeiska kommissionen (EG) har antagit en ny tioårsplan, inklusive ett förslag till en EU-rådsrekommendation, för att stödja romer i EU. Det finns sju viktiga områden som EG anser att det är nödvändigt att fokusera på: jämställdhet, inkludering, […]

Kultur

Kultur| Konstverket RomanoParken – Sång om en plats invigs i september på Göteborgs stadsmuseums innergård

Det tog fyra år att göra klart konstverket av konstnären Knutte Wester. Konstverk RomanoParken – Sång om en plats skulle invigas i början på maj på Göteborgs stadsmuseums innergård. Men fick flytta invigningen på grund av […]

Bild: Skåne Stadsmission
Insändare

Insändare | Utsatta romer i Malmö under Corona-tiden

Covid-19 har fått långtgående konsekvenser och Konjunkturinstitutets bedömning är att arbetslösheten redan under 2020 kommer att överstiga 10 procent. Osäkerhet och risken att förlora den egna och familjens försörjning  påverkar naturligt människor i Sverige starkt. Det kan  samtidigt vara värt […]