Stockholms stad inrättar råd för nationella minoriteters rättigheter

Åsa Lindhagen Fotograf/Källa: Alexander Donka

För att stärka stadens arbete med de nationella minoriteternas rättigheter och skapa bättre möjligheter till delaktighet och inflytande för de nationella minoriteterna i Stockholm inrättas ett nytt råd i Stockholms stad.

Källa: press.newsmachine.com
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Under måndagskvällen beslöt Stockholms kommunfullmäktige att staden ska inrätta ett nytt råd för nationella minoriteters rättigheter. Rådet är kopplat till kommunstyrelsen och kommer att utgöras av tre representanter från varje nationell minoritet dvs. judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar samt tre politiker från majoriteten och två från oppositionen. Stockholms miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen (MP) är ansvarigt borgarråd för stadens arbete med de nationella minoriteterna och därmed också ansvarig för rådet.

– Nu tar vi ett viktigt steg framåt för att stärka stadens arbete för de nationella minoriteternas rättigheter i Stockholm. Genom att inrätta ett råd under kommunstyrelsen sätter vi ett tydligt fokus på dessa frågor. Vi skapar också bättre möjligheter för de nationella minoriteterna att tillsammans sätta frågor högt upp på agendan i stadens arbete genom att rådet kan bjuda in ansvariga politiker, förvaltningschefer och tjänstemän till sina möten för att föra en dialog, säger Åsa Lindhagen (MP).

Rådet kommer att träffas fyra gånger om året. Representanterna väljs ut efter att ha nominerats av föreningar. Efter två år ska rådet utvärderas. Staden kommer även att anordna öppna och enskilda samråd med de nationella minoriteterna utöver rådets möten. 

– De nationella minoriteterna har fått utstå förtryck och diskriminering under lång tid och det pågår än idag. Det är oacceptabelt!  Vi har ett stort ansvar att motarbeta alla former av rasism och främja de nationella minoriteternas rättigheter. Samtidigt ska vi möjliggöra att deras kultur, identitet och språk lever vidare och utvecklas i kommande generationer. säger Åsa Lindhagen (MP).


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS