Blänkare

Nominera till minoritetsspråkspriset

Nu är det dags att nominera 2022 års kandidater till Minoritetsspråkspriset. Priset delas ut till en person eller organisation som har gjort värdefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Detta är det elfte året som minoritetsspråkspriset […]

Blänkare

Webbutbildning om jämlikhet för romer

Webbutbildningen Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden ger dig som leverantör och arbetsgivare kunskaper om romers villkor på arbetsmarknaden Webbutbildning om jämlikhet för romer Romer vittnar om att tillgången till arbetsmarknaden är kantad av en rad […]

nyheter

Dos tre kan nu ges efter fem månader

Intervallen för den tredje påfyllnadsdosen mot covid-19 kortas nu till fem månader för åldrarna 18–64 år. För personer som är 65 år och äldre rekommenderas redan sedan tidigare fem månaders tidsintervall. Enligt Folkhälsomyndigheten är syftet att fler […]