Demokrati

Kulturarv för alla?

Riksantikvarieämbetet sänder seminarieserie om jämställt kulturarv Vem har tillgång till kulturarvet, vem representeras och vem väljer ut vad som ska bevaras för framtiden? Hur kan vi synliggöra och inkludera tidigare marginaliserade samhällsgrupper som nationella minoriteter, […]

Blänkare

ERRC Seeks a Project Management Consultant

The European Roma Rights Centre (ERRC) is searching for qualified applications for the consultancy position of Project Implementation Assistant. The Project Implementation Assistant will be responsible for stewarding projects which the ERRC is implementing. This will […]

Blänkare

Barnradio på flera språk!

Sveriges Radio sänder varje år ett rikt utbud för barn på de fem nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch. Programmen kan du höra inom ramen för respektive språks sändningar i FM, och de […]

Kultur

Rom and “nomadism”

There are several reasons that the Romani People have been, and many still are, a mobile People; being itinerant though not actually nomadic, for being nomadic, to all intents and purposes, means moving with livestock […]