Finland – DO;s rekommendationer till polisen i Helsingfors om diskriminering mot romer

Diskrimineringsombudsmannen har gett rekommendationer till polisinrättningen i Helsingfors om vidare åtgärder vad gäller den diskriminerande Kuri1-operationen mot romer. Diskrimineringsombudsmannens rekommenderar bland annat att Polisstyrelsen utvecklar sin verksamhet för att försäkra sig om att förbudet mot etnisk profilering följs ordentligt vid alla polisinrättningar. Rekommendationerna har upprättats på basis av ett rundabordssamtal som diskrimineringsombudsmannen ordnade.

Källa: yhdenvertaisuusvaltuutettu.fi
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Diskrimineringsombudsmannen ordnade 23.11.2023 ett rundabordssamtal om preventions- och informationsinsamlingsoperationen Kuri1 som polisinrättningen i Helsingfors riktat mot romer under åren 2013–2015 och de frågor som Polisstyrelsens avgörande år 2023 lyft fram. Utöver diskrimineringsombudsmannen deltog representanter bland annat för inrikesministeriets polisavdelning, polisinrättningen i Helsingfors, Polisstyrelsens laglighetsövervakning och romska organisationer.

Diskrimineringsombudsmannens rekommenderar att Polisstyrelsen utvecklar sin verksamhet för att försäkra sig om att förbudet mot etnisk profilering har anammats helt vid alla polisinrättningar. Polisstyrelsen rekommenderas också att utveckla och genomföra datainsamling om huruvida etnisk profilering förekommer i polisens verksamhet.

För att öka dialogen och förtroendet rekommenderar diskrimineringsombudsmannen att polisinrättningarna för regelbundna diskussioner med romer om polisverksamhet som riktas mot dem. Med öppet och ärligt informationsutbyte kan den misstro som den romska befolkningen hyser mot polisen minskas.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att polisen satsar på mer omfattande antirasistiskt arbete på alla nivåer samt försäkrar sig med riktade åtgärder om efterlevnaden av förbudet mot etnisk profilering inom polisverksamheten. Utvecklingen av likabehandlingsplanering är också ett bra sätt att ingripa i strukturella likabehandlingsproblem.

”Kuri1-operationen handlade om en djup strukturell rasism som måste identifieras och erkännas för att möjliggöra icke-diskriminerande polisverksamhet och öka förtroendet för polisen. Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att alla polisinrättningar går igenom slutsatserna om den diskriminerande naturen av Kuri1-operationen och de diskriminerande förfarandena på alla nivåer. Att polisledningen är engagerad och visar exempel har en stor betydelse för detta”, säger diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman.

Under våren 2025 kommer diskrimineringsombudsmannen att ordna ett nytt rundabordssamtal där man granskar genomförandet av ombudsmannens rekommendationer till vidare åtgärder och om det har skett framsteg vad gäller förtroendet mellan polisen och den romska befolkningen.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS