Välkommen på release-fest för Förenings-broschyren Bli medlem uppdaterad med Ukrainska och Romani

Många människor som migrerar till Sverige har många olika kunskaper och erfarenheter som kan vara vårt viktiga föreningsliv till godo. Dessutom är det många som behöver stöd av föreningar på olika sätt när det gäller språkutveckling, hälsan och att skapa ett större nätverk.

Källa: mynewsdesk.com
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Därför har sedan många år Bli medlem-broschyren varit viktig för att nyanlända ska få en större kunskap i hur en förening i Sverige fungerar och vad det innebär att vara med i en förening. Den har funnits tillgänglig i pappersform, översatt på 7 olika språk: svenska, arabiska, pashto, persiska, somaliska, franska och engelska. Men det har också funnits en möjlighet att ladda ner andra översättningar av texten i Bli medlem-broschyren: hindu, kinesiska, kurdiska sorani, romani chib, thailändska, turkiska och urdu.

Nu har Malmö Ideellas verksamhet Föreningslots Malmö tagit fram en uppdaterad version av broschyren som innehåller de 7 språken som funnits tidigare, men 2 språk har tillkommit: ukrainska och romani.
Ukrainska var ett självklart val utefter den rådande situationen, med många ukrainare som har kommit till vårt land de senaste 2 åren.
Romani har valts utifrån att broschyren har saknat ett minoritetsspråk.

Malmö Ideella genomför därför en release-fest där bl.a. Yalla Lotsarna och representanter från föreningslivet kommer att läsa några av språken live och andra stödstrukturer som genomförs av Föreningslots Malmö presenteras, samt att skaparen av broschyren presenterar sig och sitt arbete.

Eftersom inte alla människor har möjlighet att ta till sig text, gjorde Malmö Ideella för ett par år sedan en åtgärd tillsammans med Malmö Mediakanal och spelade in 4 filmer med personer som läser texten från broschyren på svenska, arabiska, somaliska och persiska.

Release-festen genomförs i café-delen i Föreningscenter Nobel 21.

All info om Bli medlem-broschyren finns tillgänglig på www.foreningslots.se

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS