Södertörns högskola bjuder in till öppet samråd kring de romska regeringsuppdragen 

Södertörns högskola

Vi vill gärna bjuda in till ett nytt samråd för att möjliggöra en dialog med intresserade av de två regeringsuppdragen som berör nationella minoritetsspråket romani chib. 

Källa: södertörnshögskola
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Det ena regeringsuppdraget (U2022/03420) syftar till att främja undervisning i och på minoritetsspråket romani chib i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Det andra regeringsuppdraget (KU2022/00584) har fokus på att stärka och utveckla revitalisering av romani chib, det vill säga språket i alla dess varieteter. 

Vi håller nu på att vidareutveckla utbildnings- och forskningsinsatser vid Södertörns högskola och skulle vilja diskutera det med er utifrån följande teman:  

A. På vilket sätt skulle Södertörns högskola kunna främja språkkunskaperna i romani chib?  

B.  På vilket sätt skulle Södertörns högskola kunna få fler romska studenter?

C.  Finns några aspekter som kan vara särskilt viktiga att ta med i en förskollärarutbildning med inriktning nationella minoriteter, romani chib?

D.  Finns några aspekter som kan vara särskilt viktiga att ta med i utbildning för modersmålslärare i romani chib?

En del i regeringsuppdragen är att samtala med de som är intresserade av att bidra till dessa frågor. Med målet att bidra till förändring och lika möjligheter för romska barn och ungdomar framöver är det viktigt att sprida vad som pågår vid högskolan i nuläget och få möjlighet att tillsammans reflektera kring arbetet framåt.  

Agenda  
– Mötet inleds av Anders J. Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen  
– Representanter från Södertörns högskola berättar om aktuellt arbete 
– Öppet samtal, möjlighet för frågor och förslag från deltagare i mötet 

Datum och tid: Torsdag 14 mars kl. 15-17 

Mötet sker digitalt via zoom-länk som skickas när du anmält dig. 

Anmälan senast den 29 februari via LÄNK eller  https://forms.office.com/e/vEqNTucmAd 

För frågor tveka inte att kontakta romskt.regeringsuppdrag@sh.se   

Reseersättning eller arvode utgår inte. 

Varmt välkomna! 

Anders J Persson 
Akademiska ledare 
Lärarutbildning vid Södertörns högskola 

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Inbjudan-Oppet-samrad-14-mars-1Ladda ner

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS