Nyheter

Ny brobyggarutbildning startar i höst

Socialstyrelsen erbjuder en ny utbildning för personer med romsk språk- och kulturkompetens som har en funktion som brobyggare i kommuner och kommer i kontakt med socialtjänsten och angränsande områden. Utbildningen vänder sig till personer som inte deltagit i tidigare […]

Blänkare

PÅMINNELSE: Inbjudan till nominering av deltagare i Södertörns högskolas dialoggrupp, 2023- 2024 

Med anledning av Södertörns högskolas regeringsuppdrag om utbildning och revitalisering av romani chib (U2022/03420, Ku2022/00584) har högskolan beslutat att anordna en dialoggrupp. Högskolan ska enligt uppdraget bedriva utvecklingsarbete och utbildning på vetenskaplig grund, däribland med sikte på lärarutbildningar.  Att ta tillvara romers kunskaper, kompetens och erfarenheter är […]

Nyheter

Inbjudan till nominering av deltagare i Södertörns högskolas dialoggrupp, 2023-2024

Med anledning av Södertörns högskolas regeringsuppdrag om utbildning och revitalisering av romani chib (U2022/03420, Ku2022/00584) har högskolan beslutat att anordna en dialoggrupp. Högskolan ska enligt uppdraget bedriva utvecklingsarbete och utbildning på vetenskaplig grund, däribland med sikte på lärarutbildningar.  Att ta tillvara romers kunskaper, kompetens och erfarenheter är […]

Debatt

En Södertörn-modell för samråd?

En debattartikel beskriver skribentens egna åsikterna i texten. Södertörns högskola har fått två regeringsuppdrag till sin skola. Den 9 december hade Södertörns högskola därför bjudit in till en diskussion om dessa uppdrag. Under dagen diskuterades […]

Blänkare

Critical Approaches to Romani Studies Conference

18 MAJ KL. 08:30–20 MAJ KL. 14:30 Evenemang av CEU Romani Studies Program och Solvor Mjøberg LauritzenSödertörns högskolaLängd: 2 dagarOffentlig  · Alla på och utanför Facebook Critical Approaches to Romani StudiesHybrid conference organized by the Critical Romani Studies Department at […]