Svar på replik till debattartikel: En Södertörn-modell för samråd?

DIKKO kollage

En debattartikel beskriver skribentens egna åsikterna i texten.

I debattartikeln, Södertörn-modell för samråd?, som publicerades den 8 februari 2023 har föreningar och aktörer en del frågor om Södertörns högskola. Nu har Södertörns högskola kommit med en replik på debattartikeln och därefter har föreningar och aktörer kommit med ett svar.

Vi, föreningar och aktörer, tackar Nils Ekdahl för hans svar på vår artikel ”En Södertörnmodell för samråd”.

Det är positivt att den akademiska ledare Anders J Persson och avdelningsföreståndaren Anna Lindqvist tar självkritik på avsaknaden i inbjudan av centrala språkpolitiska aktörer såsom Isof, och andra saker som saknades i kommunikation kring samrådet.

Det är också positivt att ledningen framhåller att de vill ha goda relationer, öppen dialog och ett hållbart samarbete.

Med tanke på det senare framstår det dock som konstigt att frågorna i vår debattartikel inte besvarats:

  • Har högskolan använt medel som öronmärkts för revitalisering och lärarutbildning i minoritetsspråk för att bedriva brobyggarutbildning?
  • Användes medel från regeringsuppdragen i nuläget för att lobba för att få finansiering till fler brobyggarutbildningar?
  • Frågan är om det i så fall har varit en korrekt eller ens en laglig användning av medlen?
  • Och hur förankringen och samråden med minoriteten om beslutet att använda medlen på andre utbildningar har sett ut?
  • Har Södertörn i redovisningar uppgett att de har samrått med NätMin för att kamouflera att de inte har ägnat sig åt ett, enligt minoritetslagstiftningen och/eller korrekt samråd med den Romska minoriteten?
  • Varför ombads personer som hade sökt jobb att komma till mötet innan de fick svar om de fick jobb eller inte?
  • Stämmer det att Södertörn inte använder chattfunktionen på Zoom i kommunikationen med Romer? I så fall vad tycker ledningen om att en av deras lärare säger detta på ett så kallat samrådsmöte?
  • Till sist, varför har vi inte fått en skriftlig återkoppling från mötet?

Genom att hänvisa till Budgetunderlaget 2023–2025 aktualiseras även ytterligare frågor. Det enda som står i detta dokument är att man vill ” förstärka lärarkompetensen inom det lingvistiska området”. Budgetunderlaget har därför det gemensamt med det så kallade samrådsmötet att det är dolt att en stor del av medlen har använts för att anställa 4–5 samordnare.

  • Varför är det så viktigt för ledningen på Södertörn att hålla anställningen av samordnare dold för allmänheten?

Föreningar och aktörer
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS