#Nyheter| Romsk forskning får 43,8 miljoner kronor

Det största som hänt, säger professorn Kimmo Granqvist till SVT

Forskningen om det romska språket och dess utveckling i världen har tilldelats mycket pengar som kommer göra stor skillnad inom de forskningsområden de kommer användas.   

I Sverige består minoriteten romer av fem grupper, Resandefolket som är den största och äldsta gruppen, svenska romer, finska romer, utomnordiska romer samt nyanlända romer.

Som första högskola i Norden skapade Södertörn en professorstjänst i romsk forskning 2017. Och Kimmo Granqvist är professorn och den person som ska leda den romska forskningen som nu har fått pengar. Han har redan påbörja det sexåriga forskningsprojekt som ska behandla det romska språkets ställning i världen just nu.

För Resandefolket är detta särskilt spännande eftersom den gruppen ofta blir bortglömd och av många ställd utanför minoriteten romer i Sverige. Frågan är kommer Södertörns högskola inkludera Resandefolket eller kommer de hamna utanför?

Den 5 november gjorde Södertörns högskola en reklamfilm på Unescos världsdag för det romska språket där Resandefolket som största grupp inte fanns med och den svenska romanin kallades för slang. De skrev att minoriteten romer i Sverige består av fyra grupperna Kale, Kaldaras, Lovari och Arli. Resandefolket, Sinti fanns inte alls med.

Flera skrev upprörda under inlägget och andra hörde av sig till högskolan. Misstager rättades till, men många från Resandefolket var upprörda och kände sig åsidosatta.

I ett reportage skrivet på Södertörns nyhetsportal står det också att läsa:

– I Sverige är romska ett nationellt minoritetsspråk. Språket är alltså skyddat genom lagar och avtal. Resande (som svenska romer också kallas, red. anm) förlorade i princip den romska grammatiken ganska snart efter sin ankomst till Sverige. De pratar ett språk med romska ord, men med svensk grammatik. Det samma gäller resande i Norge, säger Kimmo Granqvist.

Resandefolket kom hit på 1500- talet och svenska romer i slutet på 1800- talet och är två skilda grupper, något som är otroligt viktigt att veta ur ett språkperspektiv. Kunskapen om minoriteten romer i Sverige är låg men nog borde en högskola med en professorstjänst i romsk forskning veta att det finns fem grupper i minoriteten romer i Sverige och skilja på Resandefolket och svenska romer.

Det forskningsprojekt som nu har fått finansiering är ett jätteprojekt med sina 43,8 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond. Kimmo Granqvist säger sig vilja ta reda på i vilka sammanhang romer använder sina olika språk.

– Det romska språket är under ständig förändring. När det beblandas med andra romska dialekter, vad är det som händer då, vad får man för resultat? Undrar Kimmo Granqvist i reportaget i SVT

Den forskning som nu kommer bedrivas har bredd. Ungefär tjugo forskare finns med och gör fältstudier i Norden, Europa, Storbritannien och Latinamerika. Det finns en förhoppning att man ska kunna rekrytera nya forskare bland romerna. Vilket låter klokt då de som det berör alltid måste finnas med i ett forskningsprojekt för att det ska bli trovärdigt. Annars finns alltid risken att okunskapen om minoriteten cementeras och blir till faktum.

Redaktionen