nyheter

Nyheter| Forum för levande historia hedrar “Zigenarnatten” med livesändning

Söndag 2 augusti 2020, kl. 17:30 till kl. 19:00 – Livesänds på nätetDen 2 augusti högtidlighålls varje år minnet av den så kallade “Zigenarnatten” 1944 då omkring 3000 romska fångar i Auschwitz-Birkenau avrättades.  Forum för levande historia livesänder minnesdagen […]

ledare

Ledare| Coronapandemin och barnfattigdomen

Skolan börjar snart runt om i landet och vi ska återgå till den grå vardagen igen. Coronapandemin påverkar alla, men de som blir mest drabbade är de barn som finns i familjer som är i […]

Demokrati

Nyheter| Regeringen ger extra stöd till demokratikämpar

Coronapandemin innebär enorma konsekvenser för den globala utvecklingen. Den globala trenden av demokratisk tillbakagång och inskränkningar av mänskliga rättigheter, som kunnat noteras en längre tid, ser ut att förstärkas av pandemin och länders respons på […]

nyheter

Nyheter| Drygt 4,1 miljoner kronor för att stärka nationella minoriteter

Regeringen stärker arbetet för de nationella minoriteternas rättigheter. Drygt 4,1 miljoner kronor omfördelas för att gå till språkstärkande insatser, ökad kunskapsspridning och till de riksorganisationer som företräder samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar i Sverige. […]

krönika

Krönika| University degree vs. a trade

Many of the baros in the organizations and the “activists” keep telling us that Amare Chave need to go to school, finish school and go on to university to obtain degrees.  Why? So that we […]