Nyheter| Vår demokrati 100 år

pixabay

Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati. Lyssna vad vår kulturminister Amanda Lind säger om detta i denna korta film som finns på regeringskansliets hemsida.

Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet
Lyssna på filmen här

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling ”Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati” för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.

De resande och rösträtten

Under rubriken ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” ska kommittén, under åren 2018 – 2021, planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. De ska bidra till ökad delaktighet, förankring och motståndskraft i demokratin.

Allmän och lika rösträtt för alla 1918, 1921 eller 1989

Insatserna och aktiviteterna ska planeras och genomföras i nära samarbete med relevanta aktörer som arbetar med demokratifrågor. Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta, såsom skolväsendet, civila samhället, myndigheter och kommuner.

Demokratin kan inte tas för given

Kommittén Demokratin 100 år leds av Peter Örn. I kommittén ingår även demokratiambassadörerna Emma Frans, Lena Posner-Körösi och Rosaline Marbinah och ett sekretariat.

DEMOKRATIJUBILEET 2018–2021

Sverige firar 100 år med allmän och lika rösträtt! Men hur gick det till? Här hittar du kunskap om den historiska processen och människorna som skapade den. Demokrati100.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu