Konferens om perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk

Den 20–22 november 2024 bjuder Södertörns högskola och Institutet för språk och folkminnen (Isof) in till en konferens om perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk. Språkrevitalisering är en allt mer angelägen fråga i vår tid såväl i Norden och Europa som i världen över.

Källa: isof.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Konferensen vill synliggöra både erfarenheter och forskning för att möjliggöra problematisering av revitalisering som begrepp, idé och praktik. Konferensens tre dagar har olika mål. Den första dagen ägnas åt presentationer av erfarenheter av aktuella projekt för revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Den andra och tredje dagen fokuserar aktuell internationell forskning om språkrevitalisering.

Läs mer och anmäl dig här

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS