Kommuner beslutar om nationella minoriteter inom äldreomsorgen utan att förstå behoven

pixabay

Det visar sig i en ny undersökning från Socialstyrelsen att kommuner runt om i Sverige planerar och tar beslut om äldreomsorg för nationella minoriteter utan att förstå eller först ha tagit reda på det faktiska behoven.

Att få äldrevård där minoritetsspråket ingår är svårt idag och är inte ett behov som tillgodoses bland Sveriges kommuner. De allra flesta kommunerna har inte ens kartlagt behoven. Detta trots att det finns särskilda rättigheterna för äldre från de nationella minoriteterna som regleras i 18 – 18 c §§ lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen).

Resultat i korthet av socialstyrelsens undersökning

  • Service på minoritetsspråk ges nästan uteslutande inom förvaltningsområdena men det är ovisst om graden av service motsvarar de faktiska behoven.
  • Kunskapen om att de nationella minoriteterna har särskilda rättigheter har inte nått fram till kommunerna.
  • Den reviderade minoritetslagen från 2019 som ger ökade rättigheter för samtliga äldre från de nationella minoriteterna har hittills inte fått något genomslag.
  • Kommunerna har en bristande kunskap om hur efterfrågan för äldreomsorg på nationella minoritetsspråk ser ut samt vilken kapacitet de själva har att möta den.
  • Det görs mycket få insatser för de judiska och romska minoriteterna liksom på språken romani chib och jiddisch.
  • Enkäten har fungerat som en ögonöppnare och det finns planer på utvecklingsarbete i flera kommun

Det blir en knepighet i att förstå hur man kan känna till att det inte finns en efterfrågan om man inte kartlägger behoven. Det blir lite rundresonemang, säger Katarina Popovic, samordnare för nationella minoriteter på Socialstyrelsen till Sveriges Radio Finska.

Kommuner tar beslut om äldreomsorg för nationella minoriteter utan koll på vårdbehovet

Sammanlagt fick 187 kommuner enkäten som riktades till ansvarig för den kommunala äldreomsorgen eller person med motsvarande position. Enkäten bestod av 13 frågor med en blandning av
frågor med fasta svarsalternativ och öppna frågor. I anslutning till frågorna fanns även möjligheter för de som önskade att lämna kommentarer. Det var 132 kommuner som besvarade enkäten.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
2022-5-7899Ladda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS