Demokrati

Stellan Beckman: Nationella minoriteter och språket

Rätt nyligen publicerade Institutet för språk och folkminnen (ISOF) en rapport som mäter majoritetsbefolkningens kännedom om och attityder till de fem nationella minoriteterna (samer, sverigefinnar, romer, judar, tornedalingar) i Sverige. Rapporten är den tredje som […]

Demokrati

Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning

Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljningSOU 2020:27 Här kan du ta del av svaren på:Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)Diarienummer: Ku2020/01170/CSM Uppdaterad 09 mars 2021 […]

Demokrati

#valet2022| Region Västerbotten vill nå ut med kunskap om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.  Reportageserie om partier, regioner och kommuners minoritetspolitik Region Västerbottens syfte och mål med de riktlinjer […]

nyheter

Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2020:27 Betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning. Remissinstanser: Remissinstanser för Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning […]

nyheter

Nyheter| Nationella minoriteter. Delaktighet – inflytande – samråd

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametingets lanserar en ny skrift om delaktighet, inflytande och samråd. I skriften står det om hur representanter för nationella minoriteter, myndighetsföreträdare och forskare ser på frågor om inflytande delaktighet och samråd. […]

ledare

Ledare| Minoritetslagstiftningen 20 år. Enough is enough!

Det är befogat att rikta kritik mot den monumentala okunskap som är utbredd i majoritetssamhället om de svenska nationella minoriteterna. Generellt kan man säga att det handlar om ett osynliggörande av en betydande del av […]

Språket

Språket| Idag är det internationella modersmålsdagen

Idag är det Internationella modersmålsdagen och den instiftades av Unesco i november 1999 för att främja språklig mångfald. Ur har en föreläsning om vikten av att bevara minoritetsspråk.Se föreläsningen här Föreläsnigen handlar om förutsättningarna för […]

nyheter

Nyheter|Ingrid Johansson Lind ska utreda en stärkt minoritetspolitik

På regeringens hemsida står det att Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har utsett Ingrid Johansson Lind till särskild utredare i utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik. Johansson Lind har bland annat […]