Demokrati

#valet2022| Region Västerbotten vill nå ut med kunskap om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.  Reportageserie om partier, regioner och kommuners minoritetspolitik Region Västerbottens syfte och mål med de riktlinjer […]

nyheter

Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2020:27 Betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning. Remissinstanser: Remissinstanser för Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning […]

nyheter

Nyheter| Nationella minoriteter. Delaktighet – inflytande – samråd

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametingets lanserar en ny skrift om delaktighet, inflytande och samråd. I skriften står det om hur representanter för nationella minoriteter, myndighetsföreträdare och forskare ser på frågor om inflytande delaktighet och samråd. […]

ledare

Ledare| Minoritetslagstiftningen 20 år. Enough is enough!

Det är befogat att rikta kritik mot den monumentala okunskap som är utbredd i majoritetssamhället om de svenska nationella minoriteterna. Generellt kan man säga att det handlar om ett osynliggörande av en betydande del av […]

Språket

Språket| Idag är det internationella modersmålsdagen

Idag är det Internationella modersmålsdagen och den instiftades av Unesco i november 1999 för att främja språklig mångfald. Ur har en föreläsning om vikten av att bevara minoritetsspråk.Se föreläsningen här Föreläsnigen handlar om förutsättningarna för […]

nyheter

Nyheter|Ingrid Johansson Lind ska utreda en stärkt minoritetspolitik

På regeringens hemsida står det att Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har utsett Ingrid Johansson Lind till särskild utredare i utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik. Johansson Lind har bland annat […]

nyheter

#Nyheter| Nationella minoriteters rättigheter stärks

Nästa steg i minoritetsarbetet Sverige har nu haft sin minoritetsspråkslagstiftning i tio år när man nu sjösätter den nya nationella minoritetspolitiken där rättigheterna för minoriteterna ska stärkas. Kajsa Syrjänen Schaal från Svenska kyrkan i Uppsala kom […]