Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)

pixabay

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2020:27 Betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning.

Remissinstanser:

HÄR kan du ta del av alla remissvar

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu