nyheter

Staten vill fördela 500 miljoner kronor till kulturen

I ett pressmeddelande berättar regeringen att de fredag 26 februari beslutat om hur den halva miljard som beslutats i extra ändringsbudget fyra ska fördelas till kultursektorn. Liksom tidigare kommer medlen fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, […]

Kultur

EU, mat och kulturarvet

Vi lever i en värld som har blivit globaliserad. Vi rör oss över gränserna på ett sätt som vi inte gjorde tidigare. Vi flyttar också på oss på ett sätt som är nytt. Jag tänker […]

nyheter

Skellefteå kommun lär förskolebarn om Sveriges minoriteter

De nationella minoriteterna består av romer, judar, sverigefinnar, samer och tornedalingar. Den här veckan kommer Skellefteå kommuns förskolor särskilt uppmärksamma alla Sveriges minoriteter. Magasin DIKKO har tidigare skrivit om Skellefteå kommuns satsningar på Modersmål i […]

Språket

Unga stödjer språkens bevarande

För tredje gången har allmänhetens kunskap om och attityd till Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk undersökts. Resultatet visar bland annat att 25 procent av de tillfrågade inte kan nämna något av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, […]

Demokrati

#valet2022 | Söderhamns kommun ska under 2021 se över mål och ambitioner som ska riktas mot de nationella minoriteterna.

Under flyktingvågen 2015-2016 kom ett stort antal asylsökande till kommunen. Under en period var Söderhamns den kommun som hade flest asylsökande i boende i jämförelse med samtliga kommuner i Sverige, vi hade strax över 2000 […]

nyheter

21 februari är internationella modersmålsdagen

Den 21 februari är det internationella modersmålsdagen. Dagen instiftades av Unesco 1999 för att främja språklig mångfald. Första året dagen firades är år 2000. Syftet med modersmålsdagen är att påminna och berätta för alla människor […]

nyheter

Vaccinet orsakar inte autism eller homosexualitet

Vaccinet orsakar inte autism och du blir inte homosexuell av att vaccinera dig, Covid-19 är inte skapat av människor och det är inte säkrare att få sjukdomen än att ta vaccinet. Detta är grundlösa påståenden […]

nyheter

Statens insatser mot exploatering av arbetskraft

Statens insatser mot exploatering av arbetskraft – regelverk, kontroller samt information och stöd till de drabbade (RiR 2020:27) Enligt granskningsrapporten från den 15 december 2020 har Statens insatser mot arbetskraftsexploatering har stora brister. Bristerna finns […]

nyheter

Det första kvinnliga romska bandet i världen

Band Pretty Loud har börjat sin uppgång inom musikscenen. Allt vi musikälskare älskar med romsk musik blir bara bättre med dessa modiga tjejer. Har du tidigare hört talas om ett Romskt-tjejband? Nej, det har du inte. Pretty […]