Statens insatser mot exploatering av arbetskraft

https://www.riksrevisionen.se/

Statens insatser mot exploatering av arbetskraft – regelverk, kontroller samt information och stöd till de drabbade (RiR 2020:27) Enligt granskningsrapporten från den 15 december 2020 har Statens insatser mot arbetskraftsexploatering har stora brister. Bristerna finns i alla delar av systemet, och beror framför allt på att regeringen inte har gett myndigheterna mandat och tydliga uppdrag att motverka problemet.

Gå in HÄR och ladda ner rapporten
E-bilagor Bilaga 5–9.

OM GRANSKNINGEN

Riksrevisionen har granskat statens insatser mot exploatering av arbetskraft. Det är främst utländsk arbetskraft som drabbas av arbetskraftsexploatering och det innebär arbete till oskäligt låg lön, mycket långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö eller dåliga boendeförhållanden.

Granskningen visar att det finns stora brister i statens insatser mot exploatering av arbetskraft, främst på grund av att regeringen inte har gett myndigheterna mandat och tydliga uppdrag för att motverka problemet. Regelverket ger inte ett bra skydd mot exploatering. Det är till exempel inte förbjudet att ta betalt för en anställning, kräva tillbaka lön av en anställd eller att låta anställda bo under dåliga förhållanden.

Myndigheternas kontroller leder sällan till att utsatta arbetstagare får hjälp. Polisen träffar vid sina kontroller av arbetstillstånd på potentiella offer för arbetskraftsexploatering. Men de lämnar sällan ärenden vidare för utredning till de grupper som arbetar med människohandel. Flera myndigheter gör gemensamma kontroller mot brottslighet i arbetslivet men kontrollerna omfattar inte de anställdas arbetsvillkor.

Det saknas även lättillgänglig information till utländsk arbetskraft om vilka rättigheter de har och vart de kan vända sig för att få stöd.

Riksrevisionen bedömer att regeringen behöver ta ett helhetsgrepp för att motverka arbetskraftsexploatering. Som ett led i detta bör en myndighet få ett övergripande ansvar att samordna arbetet, lämpligen Arbetsmiljöverket som redan har tillträde till landets arbetsplatser och har kompetens på arbetsmiljöområdet.

Ladda ner rapporten HÄR
E-bilagor Bilaga 5–9.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS