Unga stödjer språkens bevarande

Wikipedia

För tredje gången har allmänhetens kunskap om och attityd till Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk undersökts. Resultatet visar bland annat att 25 procent av de tillfrågade inte kan nämna något av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, men att stödet för att språken ska leva vidare är starkt, står det att läsa på Instituten för språk och folkminnens hemsida.

Rapporten Nationella minoriteter 2020.

Mätningar av befolkningens kännedom om och attityd till Sveriges nationella minoriteter judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, respektive de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska har genomförts tre gånger. De två första gjordes 2010 och 2015 och den tredje hösten 2020. Bakom undersökningen står Isof, Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. Nu har resultaten av den senaste undersökningen sammanställts.

Tre av fyra känner till minst ett av minoritetsspråken

Den senaste mätningen visar att 74 procent av Sveriges befolkning känner till minst ett av de nationella minoritetsspråken. Det innebär samtidigt att en fjärdedel inte kan nämna något av språken. När det gäller de nationella minoriteterna blev resultatet något bättre: 77 procent kunde nämna minst en av minoritetsgrupperna. I jämförelse med mätningen 2010 är det en marginell ökning, med några få procentenheter.

Ungas kunskap ökar mest

Bland 15–29-åringar har kunskapen om minoriteterna och språken ökat mest. I mätningen 2010 hade de yngre lägst kännedom, men kunskapen hade ökat i mätningen 2015 och i den senaste undersökningen har den yngre gruppen lika stor kunskap som personer i åldrarna 30–64 år. Nu är det istället personer över 65 år som har lägst kännedom.

Stödet för språkens bevarande fortsatt starkt

Den senaste mätningen visar också att en stor andel av Sveriges befolkning tycker att det är viktigt att samhället stödjer de nationella minoriteternas språk och kulturer. Andelen positiva har ökat för varje mätning. I 2020 års mätning anser 83 procent att det ”ganska viktigt” eller ”mycket viktigt” att samhället stöttar de nationella minoriteternas språk och kulturer så att de kan leva vidare. Bland unga är siffran 89 procent.

Läs mer HÄR

Rapporten Nationella minoriteter 2020.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS