Folkuniversitetet satsar på minoritetsspråk

Som ett led i att Regeringen satsar på att bevara och främja de nationella minoritetsspråken erbjuder Folkuniversitetet nu flera kurser i bland annat finska och meänkieli.

Källa: TT

I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. På Folkuniversitetet i Malmö erbjuds i dagsläget finska, roami chib och jiddisch. Intresset är stort i synnerhet för finskan och meänkieli. 

– Det är väldigt glädjande! När det gäller finskan har vi till och med en reservlista till kurserna, förklarar Viktor Mandrik, verksamhetsutvecklare på Folkuniversitetet. 

Kursen i meänkieli leds av författaren och läraren Kerstin Tuomas Larsson som har gett ut ett flertal romaner och diktsamlingar på meänkieli. 2020 fick hon motta Rubus Arcticus heders- och förtjänstdiplom för sin kulturella gärning på minoritetsspråket meänkieli. 

– Vi är glada och stolta över att kunna rekrytera en så pass välrenommerad och profilerad lärare, säger Viktor Mandrik.  

Fakta 

Handlingsprogrammet som regeringen beslutat om utgår ifrån fem områden där livslångt lärande är en av punkterna. Folkbildningsrådet får jämte flera andra aktörer uppdrag för att bevara och främja de nationella minoritetsspråken och därmed stärka de nationella minoriteternas kultur. Programmet omfattar 40 miljoner per år 2022–2024 och är en del av den treåriga satsning på minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i budgeten för 2020. Läs mer på Folkbildningsrådets webbplats.  

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS