Ny rapport: Enighet och splittring i språkpolitiken

I Språkrådets valenkät har riksdagspartierna frågats ut om sin ståndpunkt i aktuella språkpolitiska frågor. Alla åtta riksdagspartier har besvarat enkäten och resultatet visar på enighet i vissa frågor och splittring i andra.

Rapporten kartlägger partiernas inställning till aktuella språkpolitiska frågor som främjande av svenska språket, de nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk, men också på partiernas syn på engelskans roll i språksamhället, modersmålsundervisning, sfi, tolkhjälp för andraspråkstalare och språkkrav för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.

Språkpolitiken finns inbäddad i de flesta områden i den svenska politiken. Det är inte så konstigt att det är så, eftersom människors språkanvändning och villkoren för den är så grundläggande i samhället. Således återfinns bestämmelser om språkundervisning i svenska och i andra språk inom utbildningspolitiken. Frågor som har att göra med svensk språkvård och skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur samlas däremot ofta under Kulturdepartementet eftersom både bevarande och utövande av språk och kultur är tätt sammanflätat.

Den kanske mest aktuella och omdiskuterade språkpolitiska frågan just nu – införandet av ett språkkrav för permanent uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap – har nyligen utretts tillsammans med andra medborgarskapsfrågor under Justitiedepartementet.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
FULLTEXT02Ladda ner

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS