Demokrati

Ny rapport: Hot och hat riskerar att tysta röster i civilsamhället

En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar att hot och hat även drabbar civilsamhället och då särskilt föreningar som ägnar sig åt opinionsbildning. Flera ideella föreningar vittnar om att den eller […]

nyheter

Sverige rapporterar om minoritetspolitiken till Europarådet

Regeringen skickar återkommande rapporter till Europarådet om Sveriges efterlevnad av den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Här hittar du senaste rapporterna om ramkonventionen och språkstadgan. Du kan även gå in på minoritet.se för att […]

nyheter

Ny rapport: Så mycket kostar rasism i arbetslivet

Rasism i arbetslivet är ett problem som rör oss alla. Det innebär en förlust socialt och ekonomiskt, inte bara för individer utan för hela samhället. En ny rapport visar hur man kan göra något åt […]

nyheter

Allvarlig utveckling trots bottenår för den högerextrema miljön

Antalet högerextrema aktiviteter i Sverige som helhet minskar för andra året i rad. Och konkurrens från fristående grupperingar gör att tidigare dominerande NMR (Nordiska Motståndsrörelsen) tappar aktivister. Det visar Stiftelsen Expos årsrapport. Den rasideologiska miljön har […]

Demokrati

Rädda Barnen i ny rapport: Hälften av alla de svenska Millenniebarnen är drabbade av fattigdom

Rädda Barnen lanserar idag rapporten Millenniebarnen – en studie om ekonomisk utsatthet bland barn under hela uppväxten. Rapporten är framtagen tillsammans med professor Tapio Salonen och är den första i sitt slag i Sverige. Millenniebarnen följer en hel […]