Kulturkrock: när heder möter jämlikhet i förskolan

Rapporten undersöker hur barn från värdeorienterade familjer påverkas när föräldra-och förskolevärlden kolliderar, särskilt kring jämlikhet, demokrati och självständighet.

Källa: lanstyrelsen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Rapporten har tittat på hur barn från familjer med hedersnormer påverkas när deras föräldrars värderingar om jämställdhet, demokrati och självständighet står i konflikt med förskolans värderingar. Man undersöker även hur de konkurrerande normerna påverkar förskolans möjligheter att nå sitt samhällsuppdrag.

Rapporten

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS