Nyheter

Civil Right Defenders har granskat Tidöavtalet

Civil Rights Defenders har granskat det samarbetsavtal, ”Tidöavtalet”, som presenterades av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna den 14 oktober 2022. Granskningen utgår från ett rättighetsbaserat perspektiv och lyfter delar av avtalet som enligt vår bedömning inte ligger […]

Nyheter

Vad innebär ”bristande vandel”

Den nya regeringen har signalerat att de vill göra en utredning med uppdrag att skärpa regelverket kring utvisning på grund av brott men också utvisning på grund av ”bristande vandel”. I det nya Tidö-avtalet beskrivs […]

Blänkare

Konferens om romers rättigheter 

Den 14 oktober bjuder Raoul Wallenberginstitutet, i samverkan med Länsstyrelsen Stockholm, in till en nationell konferens om romers rättigheter i Sverige och lansering av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheters (FRA) rapport ”Roma and Travellers […]