Covid-19: Ledande vaccintillverkare bidrar till en aldrig tidigare skådad människorättskris

pixabay

Sex vaccintillverkares vägran att avstå från immateriella rättigheter och dela med sig av kunskapen och tekniken bakom covid-19-vaccin spär på en människorättskris som saknar motstycke. De flesta prioriterar inte heller vaccinleveranser till fattigare länder. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

  • AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax och Pfizer vägrade att delta i ett initiativ för att öka den globala tillgången till vaccin
  • Fram till slutet av 2022 väntas BioNTech, Moderna och Pfizer ha tjänat 130 miljarder dollar
  • Mindre än 1 procent av människorna i låginkomstländer är fullvaccinerade, jämfört med 55 procent av befolkningen i rikare länder
  • Inför president Joe Bidens globala covid-19-toppmöte i dag den 22 september kräver Amnesty att 2 miljarder vaccindoser levereras till låg- och lågmedelinkomstländer innan årets slut

I rapporten“A Double Dose of Inequality: Pharma companies and the Covid-19 vaccines crisis” har Amnesty granskat sex vaccintillverkare som håller miljarder människors öde i sina händer: AstraZeneca plc, BioNTech SE, Johnson & Johnson, Moderna, Inc., Novavax, Inc. och Pfizer, Inc. Rapporten ger en dyster bild av en bransch som på ett bedrövligt vis inte respekterar mänskliga rättigheter.

— Att se till att hela världen får tillgång till vaccin är vår enda väg ut ur denna kris. Företagen som skyndsamt tagit fram covid-vaccinen borde hyllas som hjältar men istället har de stora läkemedelsföretagen på en skamlöst vis avsiktligt blockerat möjligheten för andra att ta del av deras kunskap. Deras kohandel, till förmån för förmögna stater, har skapat en helt förutsägbar och fullständigt förödande vaccinbrist för så många andra länder, säger Agnès Callamard, generalsekreterare på Amnesty International.

— I Latinamerika, Afrika och Asien har covid-19 ytterligare försvagat sjukvårdssystemet. Varje vecka orsakar pandemin tiotusentals dödsfall som kan förebyggas. Och i många låginkomstländer har inte ens hälso- och sjukvårdspersonal och utsatta personer fått tillgång till vaccin. Vaccintillverkare måste ta sitt globala ansvar. Vinster kan aldrig komma före människoliv, säger Ulrika Sandberg, sakkunnig inom företag och mänskliga rättigheter på Amnesty Sverige.

Tar inte ansvar för mänskliga rättigheter

Amnesty har granskat vaccintillverkarnas policyer för mänskliga rättigheter, prissättningen på vaccin, förteckning av immateriella rättigheter, hur företagen delat med sig av sin kunskap och teknik, hur rättvis fördelningen av tillgängliga vaccindoser har varit samt deras transparens. Där har vi kommit fram till att de sex olika vaccintillverkarna i olika hög grad misslyckats med att uppfylla sitt ansvar för mänskliga rättigheter.

Av de 5,76 miljarder vaccindoser som fördelats globalt har endast ynka 0,3 procent gått till låginkomstländer, samtidigt som högmedelinkomst- och höginkomstländer fått tillgång till över 79 procent av vaccinen. Trots uppmaningar om att prioritera och samarbeta med det globala COVAX-initiativet visar Amnestys granskning att vaccintillverkare fortsatt leverera vaccin till stater som gjort sig kända för att hamstra vaccin.

Samtliga vaccintillverkare som granskats av Amnesty har hittills vägrat att delta i internationellt samordnade initiativ med syfte att öka det globala utbudet av vaccin genom att dela med sig av sin kunskap och teknik. De har även motsatt sig förslag om att tillfälligt upphäva sina immateriella rättigheter som till exempel WHO:s Trade Related Intellectual Property Rules (TRIPS), ett avtal som föreslagits av Indien och Sydafrika.

Amnestys rapport visar även att:

  • Pfizer och BioNTech har hittills levererat nio gånger fler vaccin till Sverige än vad man sammanlagt levererat till låginkomstländer. Hög prissättning på vaccinen innebär att företaget beräknas tjäna över 86 miljarder dollar innan slutet av 2022.
  • Moderna har ännu inte levererat en enda vaccindos till ett låginkomstland. Samtidigt har man endast levererat 12 procent av sina vaccin till låg medelinkomstländer. De kommer heller inte att ha lyckats leverera det mesta av sina utlovade leveranser av vaccin till COVAX förrän i slutet av 2022. Hög prissättning innebär att företaget beräknas tjäna över 47 miljarder dollar innan slutet av 2022.
  • Johnson & Johnson säljer sitt singeldos-vaccin till självkostnadspris. Företaget kommer dock inte att lyckas leverera den största delen av sina utlovade leveranser av vaccin till COVAX och Afrikanska unionen förrän 2022. De har också vägrat att bevilja licens till en kanadensisk vaccintillverkare som erbjudit sig att tillverka ytterligare miljontals doser av vilka en stor del skulle gå till Bolivia.
  • AstraZeneca har levererat det mesta av sitt vaccin till låginkomstländer. Vaccinet säljs till självkostnadspris samtidigt som företaget frivilligt utfärdat ett antal licenser till andra tillverkare. Företaget har dock vägrat att dela med sig av sin kunskap och teknik med WHO-initiativ och har motsatt sig TRIPS-avtalet.
  • Novavax vaccin har ännu inte godkänts för användning. Företaget planerar dock att leverera två tredjedelar av sin vaccinproduktion till COVAX. Företaget har däremot vägrat att dela med sig av sin kunskap och teknik samt motsatt sig TRIPS-förslaget

— Trots att de flesta vaccintillverkare får miljarder dollar i statligt stöd och förskottsbeställningar har de monopoliserat de immateriella rättigheterna, blockerat teknikdelningen och lobbat aggressivt mot åtgärder som skulle innebära en utökning av den globala tillverkningen av covid-19-vaccin. Deras agerande har drabbat miljarder människor som fortfarande inte har tillgång till livräddande covid-19-vaccin. Amnesty uppmanar därför stater att se till att hälso- och sjukvård och läkemedel görs tillgängliga, är rimligt prissatta och av en god kvalitet för alla. Stater måste även anta lagar och riktlinjer för att säkerställa att läkemedelsföretag respekterar mänskliga rättigheter, säger Ulrika Sandberg.

— Läkemedelsföretag beväpnade med miljarder dollar av skattebetalares pengar och expertis från forskningsinstitutioner har spelat en avgörande roll för att utveckla livräddande vacciner. Men nu måste de vidta omedelbara åtgärder för att ge miljarder fler människor chansen att bli vaccinerade. För att vi ska kunna uppnå en rättvis och snabb fördelning av vaccin måste vaccintillverkarna prioritera sina leveranser till länder som behöver dem mest, frånsäga sina immateriella rättigheter, dela med sig av sin kunskap och teknik samt utbilda kvalificerade tillverkare att öka produktionen av covid-19-vaccin, säger Agnès Callamard.

Inför president Joe Bidens globala covid-19-toppmöte i dag den 22 september uppmanar Amnesty stater och vaccintillverkare att drastiskt ändra kurs och göra allt som krävs för att leverera 2 miljarder vaccindoser till låg- och lågmedelinkomstländer innan årets slut.

Amnesty har skrivit till samtliga företag som granskats i den här rapporten. Fem företag svarade: AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech och Johnson & Johnson. Företagen medger att en rättvis fördelning av vaccin, särskilt i låginkomstländer, är av avgörande betydelse. Samtliga företag har dock misslyckats med att uppfylla just detta mål samt att uppfylla sina skyldigheter för mänskliga rättigheter.


Bakgrund

Amnestys rapport har inte i detalj utvärderat ryska och kinesiska vaccintillverkare som producerar miljarder doser på grund av att företagen i lägre grad delar med sig av sin företagsinformation. Denna brist på transparens har gjort det omöjligt att göra en fullständig bedömning av det globala läget. Men som alla företag har de en skyldighet att respektera mänskliga rättigheter. Och även de här företagen har inte fördelat sina vacciner på ett rättvist vis. De har dessutom reserverat majoriteten av sitt vaccin för inhemsk konsumtion och misslyckats med att bidra till kunskaps- och teknikdelning.

Data och siffror kring distribution av vacciner, beräknad produktion och beräknade inkomster i rapporten har hämtats från Airfinity. Data och siffror gällande länders vaccintäckningsgrad har hämtats från Our World In Data.

Med hjälp av dessa källor har Amnesty beräknat att ytterligare 1,2 miljarder människor i låg- och lågmedelinkomstländer skulle behöva vaccineras fram till slutet av 2021 för att nå WHO:s mål om att vaccinera 40 procent av befolkningen i dessa länder. Detta kräver i sin tur över 2 miljarder vaccindoser. Om 50 procent av världens beräknade vaccintillverkning fram till slutet av 2021 skulle distribueras till låg- och lågmedelinkomstländer skulle det resultera i 2,6 miljarder vaccindoser.


Hela det engelska pressmeddelandet med mer info om kampanjen ”The 100 day countdown” finns här

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS