Tidöpartiernas förslag för ökat återvändande – Civil Rights Defenders kritiska

John Stauffer, chefsjurist, Civil Rights Defenders

Igår presenterade Tidöpartierna åtgärder för ökat återvändande. Vi på Civil Rights Defenders har tidigare riktat skarp kritik mot dessa förslag då de kränker mänskliga rättigheter, inskränker rätten till privatliv och ökar risken ett angiverisamhälle där otillåten etnisk rasprofilering tillämpas. Trots tydlig kritik väljer nu Regeringen att gå vidare med förslagen. Vissa av förslagen kommer dessutom inte vara möjliga att genomföra på grund av rättighetsskyddet enligt internationella eller regionala åtaganden eller enligt svensk grundlag. 

Källa: TT

Ökad etnisk rasprofilering och ett angiverisamhälle

Om en ökning av inre utlänningskontroller sker finns stora risker för otillåten etnisk rasprofilering, annan diskriminering, inskränkning av den personliga integriteten, övervåld av ordningsmakt gentemot personer som rasifieras i samhället och en mer våldsam behandling av papperslösa. Detta tillsammans med det föreslagna utökade informationsutbytet bidrar även till att skapa ett angiverisamhälle som profilerar mot de med migrationserfarenheter och personer som rasifieras. 

Inskränker rätten till privatliv

Förslagen om utökad datahantering innebär allvarliga inskränkningar av rätten till privatliv och i förhållande till barn kan detta vara otillåtet. Enligt Integritetsskyddsmyndigheten utgör biometriska data känsliga personuppgifter som är särskilt skyddsvärda.  

Inskränker rätten att beviljas asyl undan förföljelse 

Förlängd eller avskaffande av preskriptionstid innebär allvarliga inskränkningar av barns rättigheter och rätten att beviljas asyl undan förföljelse. Omständigheter kopplade till asylskäl är föränderliga och ett skyddsbehov kan uppstå efter ett avslag. Därmed måste det finnas ventiler för att kunna söka asyl på nytt efter rimlig tid efter ett avslag. 

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS