Institutet för mänskliga rättigheter medverkar på MR-dagarna i Helsingborg

Fredrik Malmberg, direktör för Institutet för mänskliga rättigheter. – Målet är att rådet ska ha en stark förankring i civilsamhället. Foto Elliot Elliot

Den 23–25 november medverkar Institutet för mänskliga rättigheter på Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg. Institutet arrangerar två seminarier, släpper ny rapport, och bjuder in till samtal om aktuella rättighetsfrågor i monter 60 på utställartorget.

Källa: TT
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Det är andra gången som Institutet för mänskliga rättigheter medverkar på MR-dagarna som är Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter. I år arrangerar Institutet följande program:

Seminarier:

MR-utvecklingen i Sverige – Institutet för mänskliga rättigheter rapporterar
När: Torsdag 23 november 2023, kl. 10:00 – 11:00.
Var: Nanny

Institutet för mänskliga rättigheter presenterar kort sin verksamhet och lanserar sin nya rapport ”Kännedom om och upplevelser av mänskliga rättigheter i Sverige 2022–2023”. Tillsammans med Afrosvenskarnas riksförbund och Malmö mot diskriminering samtalar vi också om hinder och möjligheter för att utkräva sina mänskliga rättigheter i Sverige.

Varje år lämnar Institutet för mänskliga rättigheter en rapport till regeringen om sin verksamhet och sina iakttagelser av utvecklingen inom området mänskliga rättigheter under föregående år. I årsrapporten 2023 lyfter vi fram flera samhällsutmaningar som påverkar förutsättningarna för mänskliga rättigheter, internationellt och i Sverige. Vår tids stora utmaningar – som exempelvis klimatkrisen, geopolitiska konflikter, demokratins tillbakagång och tilltagande hot mot den personliga integriteten – påverkar människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda, även i vårt land.

Deltagare: 
Fredrik Malmberg, direktör, Institutet för mänskliga rättigheter
Marie Cham, Ordförande för Afrosvenskarnas Riksorganisation och ledamot i Institutets råd för de mänskliga rättigheterna
Karin Henrikz, biträdande verksamhetschef och jurist, Malmö mot diskriminering, och ledamot i Institutets råd för de mänskliga rättigheterna
Selma Gušić, utredare, Institutet för mänskliga rättigheter
Anna Jacobson, utredare, Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheters arbete för stärkt funktionsrätt
När: Fredag 24 november 2023, kl. 14:00 – 14:30. 
Var: Lila scenen

På detta seminarium diskuterar vi Institutets särskilda uppdrag att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Institutet arbetar just nu med en rapport om rättighetsläget för personer med funktionsnedsättning i Sverige som ska skickas till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i början av nästa år.

Deltagare:
Katarina Leffler, utredare, Institutet
Ola Linder, utredare, Institutet
Emma Melander-Borg, utredare, Institutet
Therese Wappsell, ledamot i Institutets råd för de mänskliga rättigheterna och i lnre Ringen Sveriges styrelse, projektledare i projektet ”Relationer som funkar” och har egen erfarenhet av IF.

Monter:
Träffa oss i monter 60 på utställartorget (plan 1) och prata med oss om vår nya rapport och andra aktuella rättighetsfrågor.

Hela programmet för MR-dagarna hittar du här. 

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS