Hanna Gerdes ny styrelseordförande för Civil Rights Defenders

Hanna Gerdes, Civil right defenders

Civil Rights Defenders årsmöte har valt folkrättsjuristen Hanna Gerdes till ny styrelseordförande. Hon tar över efter avgående ordförande Benedicte Berner som innehaft posten i nio år. Samtidigt valdes även Caroline Thunved och Noura Berrouba till nya ordinarie ledamöter.

Jag har länge varit djupt imponerade av Civil Rights Defenders vassa arbete för medborgerliga och politiska rättigheter. Vare sig det gäller att stämma staten och utkräva ansvar för polisens etniska register över romer eller inrätta världens första GPS-baserade larmsystem för människorättsförsvarare, så går Civil Rights Defenders ständigt modigt i bräschen för att mänskliga rättigheter ska värnas. Jag kan inte tänka mig något uppdrag i dessa omtumlade tider som kan vara mer hedrande och viktigt, säger Hanna Gerdes.

Hanna Gerdes är en erfaren och värdedriven ledare som har arbetat nationellt och internationellt i 20 år för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och påverka samhällsutvecklingen. Hanna är folkrättsjurist och har lång erfarenhet av styrelsearbete. Hon har tidigare arbetat i strategiska lednings- och utvecklingsroller hos bland annat Försvarsmakten, Fonden för mänskliga rättigheter, Statsrådsberedningen och Diskrimineringsombudsmannen.

Pressen på människorättsförsvarare blir allt större och Civil Rights Defenders arbete behövs mer än någonsin. Tillsammans med Hanna Gerdes och hennes gedigna kompetens och engagemang ser jag fram emot att fortsätta driva utvecklingen för organisationen, säger Anders L Petterson, Executive Director på Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders årsmöte, som hölls den 24 maj, valde också enhälligt Caroline Thunved och Noura Berrouba som nya ordinarie ledamöter. Caroline Thunved har över 25 års erfarenhet av arbete inom kommunikation, marknadsföring och affärsutveckling inom såväl civilsamhället som privat näringsliv. Caroline arbetar som VD på̊ Sveriges Kommunikatörer. Noura Berrouba har en bakgrund som folkrättsjurist och statsvetare. Noura är heltidsengagerad i demokrati- och rättighetsfrågor med fokus på ungas engagemang i civilsamhället och är arbetande ordförande i Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU.

Bakgrund

Civil Rights Defenders har en oberoende, ideell styrelse som består av åtta ledamöter som är experter på människorätts- och organisationsfrågor. I samband med årsmötet den 24 maj 2022 lämnade sittande styrelseordförande Benedicte Berner samt ledamöterna Fredrik Andersson och Carin Norberg, sina uppdrag efter många år och stort engagemang i styrelsen. Ledamöterna Lena Svensson och Christian Åhlund valdes om för ytterligare en mandatperiod om två år.

Civil Rights Defenders styrelse, 24 maj 2022
Hanna Gerdes, ordförande
Christian Åhlund, ledamot
Lena Svensson, ledamot
Christoffer Lindblad, ledamot
Anne Ramberg, ledamot
Lars Häggström, ledamot
Noura Berrouba, ledamot
Caroline Thunved, ledamot

I valberedningen sitter Kerstin Brunnberg, Therese Reinfeldt och Viveka Risberg, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS