Civil Rights Defenders skickar brev till Socialstyrelsens om inflytande och mänskliga rättigheter inom tvångsvården

Civil Rights Defenders hemsida kan man läsa att de skickade ett brev till regeringen den 1 april. Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra en kartläggning över den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Civil Rights Defenders har nu skickat ett brev till Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, och för kännedom för socialministern Lena Hallengren, där de uppmärksammar utredningen på vikten av brukarinflytande i utredningen och att mänskliga rättigheter ska vara utgångspunkt och genomsyra alla frågeställningar som hanteras.

Civil Rights Defenders har under flera år granskat människorättssituationen i låsta institutioner i Sverige. Tillsammans med ett flertal organisationer inom funktionsrättsrörelsen, däribland Autism- och AspergerförbundetAttentionFunktionsrätt SverigeNSPHRFSRSMHSHEDO och Skyddsvärnet, arbetar vi idag för att uppmärksamma människorättssituationen inom svensk tvångsvård och stärka enskildas rättigheter samt bidra till att intagna får bästa möjliga stöd.

Att vara intagen i sluten tvångsvård kan bidra till att den enskilde lättare får den vård denne behöver, men innebär samtidigt en särskild utsatthet. En viktig utgångspunkt för användning av tvångsåtgärder är att tvång inom tvångsvården ska utövas med största möjliga skonsamhet och hänsyn till den enskilde. Sverige har dock, vid upprepade tillfällen, fått kritik från såväl FN:s som Europarådets tortyrkommittéer för att personer som berövats sin frihet inte får information om sina rättigheter på det sätt som framgår av Sveriges internationella åtaganden.

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD-kommittén) har uttryckt oro över att svensk lag tillåter att en person blir intagen mot sin vilja på en sjukvårdsinrättning om vederbörande har en psykosocial funktionsnedsättning och anses utgöra en fara för sig själv eller andra.

Läs hela inlägget HÄR

Klicka här för att läsa brevet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS