Kultur

Vem är det som är arg?

Jag har jobbat med unga människor, och unga vuxna, i nästan hela mitt vuxna liv. Jag har jobbat i skolan, på HVB-hem, inom socialtjänsten, på behandlingshem, och låst institution. När det har funnits möjlighet har […]

Demokrati

NPF – vad är det?

2021 var året när Diskrimineringsombudsmannen (DO) slog fast att det inte är tillåtet att stänga ute en grupp människor från arbeten endast beroende på att de har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf). Beslutet gällde Försvarsmakten, men […]