Kan jag representera någon annan med samma diagnos?

pixabay

TV4:s Efter fem sände ett inslag om ADHD och autism på tik tok. Man konstaterar att dessa tik tok-filmer inte är representativa för hur autism och ADHD fungerar. De hänvisar till en studie som menar att klippen är kraftigt missvisande. När man undersökte 100 populära klipp om ADHD kom man fram till att 52 procent var missvisande.

Inte heller innehåller de någon uppmaning om att söka hjälp om man misstänker att man har en diagnos. Är du fundersam på huruvida du har en diagnos eller ej bör du söka dig till psykiatrin. En uppmaning som jag själv tycker är viktig.

Det finns mycket att säga om hur autism och ADHD syns på sociala medier. Rent generellt är det bra att vi med dessa diagnoser syns på våra egna villkor. De flesta får sin bild av autism och ADHD från filmer eller annan media. Där finns det än idag mycket att göra när det kommer till representationen av personer med autism- eller ADHD-diagnos. Samtidigt vet jag inte om alla med exempelvis autism har samma möjlighet som jag eller någon på tik tok att göra sig synlig.

Jag har själv en autismspektrumdiagnos som jag fick 2020. Jag har också jobbat inom LSS sedan 2017. Jag vet med mig att en del med autism eller ADHD-diagnos antingen får en LSS-insats eller ej. En del har egen lägenhet medan andra inte har det. En del, som jag själv, har ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Andra får daglig verksamhet. En del är, tyvärr, arbetslösa och kanske hemlösa.

Min poäng här är att vi skiljer oss åt väldigt mycket även om vi har samma diagnos. En del av oss kan det där med det tekniska riktigt bra och kanske gillar vi att kommunicera om oss själva. Andra varken kan eller vill inte. Redan i det där med att göra en tik tok kräver ett intresse och kunnande som inte alla har. Så att titta på tik tok är redan ett urval i representation.

Det här är svårt att komma undan. Om en viktig rättighet för personer med funktionsnedsättning är att ses som individer istället för sin funktionsnedsättning är det ju svårt att faktiskt representera alla. Det finns stora skillnader inom gruppen som kan benämnas som ”personer med autismspektrumdiagnos”. Jag tror inte ens att jag själv kan göra den enorma variationen rättvisa i en text.

Därför tycker jag att jag främst kan tala om, och representera, mig själv. Det är svårare att representera andra. Så när jag skriver om de här frågorna är det främst utifrån mig själv, mitt kunnande och vad jag anser är relevant. Om någon annan känner igen sig i vad jag skriver om blir jag glad. Och känner de att de blir hjälpta av det blir jag också glad.

I slutändan har jag bara representerat mig själv och ingen annan. Det gäller på tik tok lika mycket som i text. Vi får acceptera att en representation inte inkluderar alla som ska representeras. Därför är frågan hur alla ska inkluderas i samtalet fortfarande en viktig fråga även om sociala medier ger oss intrycket att representationen blivit bättre.

Stellan Beckman
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS