Nu kan personer med ADHD och andra NPF-diagnoser antas till polisutbildningen

pixabay

Den 29 juni 2021 konstaterade DO att det är diskriminering när Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket med automatik utesluter personer som uppger att de har diagnoserna autism eller ADHD från möjligheten att prövas för militär tjänstgöring.

I tillsynsbeslutet menar DO därmed att såväl Försvarsmakten som Plikt- och prövningsverket enligt myndighetens bedömning har överträtt diskrimineringsförbudet genom den automatiska uteslutning som förfarandet innebär. Enligt DO är det diskriminering att neka en person med en NPF-diagnos att utbilda sig inom polis eller militäryrket.

Eftersom det inte kan uteslutas att personer med dessa diagnoser har den förmåga som krävs för att göra militär tjänstgöring anser DO att det strider mot diskrimineringslagen med en automatisk uteslutning av dessa personer – även om det senare i prövningen skulle visa sig att de ändå inte uppnår ställda krav för tjänstgöring, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Nu ändras reglerna, rapporterar Polistidningen, vilket innebär att från och med mitten på augusti kommer personer med adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte längre vara uteslutna från att komma in på polisutbildningen.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS