Orka och Funka – Bland inbördeskrig och ökenvandringar i ensamhetens land

Efter Linda Lundqvist artikel “Dålig attityd kan faktiskt vara rimlig attityd” blev vi kontaktade om att samarbeta med Orka och Funka. Hur samarbetet ska se ut i framtiden är inte riktigt klart ännu men då vi på magasin DIKKO gillar samarbeten och anser att det är något som alla vinner på tackade vi ja. Vi bestämde att vi i alla fall kunde göra reklam för varandras verksamheter på våra hemsidor.

Orka och Funka föddes ur en kamp med skolan som inte funkade och att få våra barn att fungera. Denna verklighet att strida för att försöka förändra och få sin röst hörd skapade ett outtröttligt engagemang. Det var först efter en av mina kraschar och en rehabiliteringstid tillbaka som jag insåg att jag fått med mig så mycket kunskap.  

Sådant andra inte hade någon aning om och som forskningen inte hade någon riktig evidens på. Evidens på oss människor!? Går det verkligen att få det när vi alla fungerar olika, föds med olika sårbarheter och kommer från olika uppväxt miljöer?  Nej, jag tror inte det och vem har tid att vänta? Inte jag, vi och våra barn i alla fall. Jag som startade Orka och Funka har mött livet ett antal gånger med svåra situationer och  oväntade käftsmällar. 

Men det är tack vare alla inbördeskrig och ökenvandringar i ensamhetens land. Det gav mig så ofantligt mycket kunskap och perspektiv. På livet, oss människor och våra sårbarheter. Att bli och vara ung förälder som kräver ett tuffare föräldraskap, att känna sig alldeles ensam och utelämnad till världen, att ha smakat på diskriminering, ångest, ätstörningar, sociala utfrysningsprocesser och sett dysfunktionella uppväxtmiljöer. Det finns mer, för listan är lång. Men jag väljer att inte berätta det. I alla fall har mina erfarenheter lärt mig och sett att livet är så mycket mer än våra filter och det vi upplever här och nu. Det har gjort mig situationsmedveten. 

Jag har förstått vad som är viktiga hörnstenar för att hålla fast vid psykisk hälsa. Vi är många i Orka och Funka som prövats av livet. Inte bra i vårt föräldraskap. Vi har kraschat men tagit oss tillbaka ett flertal gånger. Utan mediciner också. Det  är för mig att faktiskt ha och förstå sina resurser. Tack vare detta vet vi vad som kan vara hjälpsamt för andra och det är så vi jobbar. 

I och med detta så har vi vissa hörnstenar som kan verka lite flummiga. Men allt är upp till var och en. Vi vet bara att nära livet prövas ordentligt så blir man situationsmedveten och därför behöver människor prata och förstå vad som händer i olika processer och då blir det viktigt att prata om livet, meningen och existensen. Jag tog upp mediciner. Det är bra för den som behöver och känner sig hjälpt. Men det finns också människor som inte vill käka massa mediciner. Vi vet att det inte är populärt att nämna, då ADHD och mediciner har blivit en miljardindustri. Vi tar ingen ställning till det utan det är upp till var och en. Men vi berättar gärna om olika metoder som man själv får undersöka och bilda sig en uppfattning om. 


Fakta 

Man behöver kunna skilja lite mellan våra föreningar.

Orka och Funka är en ideell förening som startades av föräldrar. Vi har påverkat en del under åren 2014–2018. Sedan startade Orka och Funka projekt 2020. Ett påverkans och ta reda på projekt. Det var mellan 2021 och 2022 som vi valde att gå över mer och arbeta för unga vuxna med NPF att funka i livet och på arbetsmarknaden. Vi har personer unga vuxna med NPF med i vår styrelse så att inrikta sig mer till ungdomar och unga vuxna blev viktigt. Dessutom jobbar Linda Rosen till vardags  i arbetsmarknadspolitiska åtgärder med målgruppen. Vi kan tydligt se vad och vart det brister. Valet var inte svårt och det här är ett stort problem att få människor med utmattning och NPF att hålla ett helt liv.  

Orka och Funka ideell förening 

Här erbjuder vi enklare samtalsstöd och gemenskap. Vi kan lyssna in våra gruppmedlemmars önskemål och hjälper till i den mån vi kan och ger tips. 

 Vi kan tipsa. Våra grupper får inte bli för stora och vi brukar sålla bort personer som endast är med i gruppen men ej aktiva. 

Vår Ekonomiska förening. 

Nya Positiva Framsteg OOF Ek är vår nystartade ekonomiska förening som har nästan samma uppsättning styrelsemedlemmar som den ideella föreningen. Staffan Stridsberg är ordförande för den. Linda Rosen är också en av styrelsemedlemmarna och eldsjäl. Det är Linda Rosen och Staffan som är dem som syns för det mesta. De andra fyra vill inte gärna synas. Marie Sandberg, Sebastian Gunnarsson, Johan Glad och Annelie Jonsson. Nya Positiva framsteg (NPF OOF ekonomiskförening) Det här är vår plattform och språngbräda med trygga hållpunkter där hjälp och stöd finns som nätverk och personlig utveckling. Verktyg för att fungera och förstå sig själv. Ett viktigt steg mellan skola och arbete. 

Utbildningar och produkter

Linda Rosen
orkaochfunka@outlook.com


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS