Blänkare

Nationella minoriteter bjuds in till samråd

Diskrimineringsombudsmannen (DO) bjuder härmed in till samråd avseende vårt regeringsuppdrag om att fördjupa kunskapen kring diskriminering – som har samband med flera diskrimineringsgrunder. Mer information om uppdraget följer nedan. Vi erbjuder två olika möjligheter att […]

Nyheter

Bättre information om elevers rättigheter

Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser och ta fram ett informationsmaterial till stöd för elever och vårdnadshavare. Syftet är att ge information om elevers skydd mot diskriminering och kränkande behandling. Det […]