Blänkare

Nationella minoriteter bjuds in till samråd

Diskrimineringsombudsmannen (DO) bjuder härmed in till samråd avseende vårt regeringsuppdrag om att fördjupa kunskapen kring diskriminering – som har samband med flera diskrimineringsgrunder. Mer information om uppdraget följer nedan. Vi erbjuder två olika möjligheter att […]

Nyheter

Bättre information om elevers rättigheter

Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser och ta fram ett informationsmaterial till stöd för elever och vårdnadshavare. Syftet är att ge information om elevers skydd mot diskriminering och kränkande behandling. Det […]

Nyheter

Fortsatt ökning av anmälningar till DO

Ökningen av antalet anmälningar som inkommer till DO fortsatte under 2021. Det visar den årliga statistikrapporten som presenteras idag. Antalet anmälningar är det klart högsta de senaste sju åren och indikerar att anmälningsbenägenheten om upplevd […]