Demokrati

Sverige behöver en bostadspolitik för alla

Bygg fler bostäder, avstå från socialbostäder, utöka bostadsbidraget och arbeta för att 2030 ska bostadsbristen vara borta och hemlösheten utrotad i Sverige. Sverige behöver en bostadspolitik som ger alla möjlighet att leva i goda bostäder. […]

nyheter

Framgång för DO i EU-domstolen om diskriminering

EU-domstolen har i en dom konstaterat att den som anser sig diskriminerad har rätt att få en domstolsprövning så länge motparten förnekar att diskrimineringen har skett. Frågan har aktualiserats när DO drev ett mål i […]

nyheter

Stor ökning av tips och klagomål om diskriminering

Antalet anmälningar, tips och klagomål om diskriminering som inkommer till DO ökade under förra året. Detta framkommer i en ny statistikrapport som DO publicerar idag. Ökningen sammanfaller tidsmässigt med införandet av ett nytt webbformulär för […]

nyheter

DO inleder tillsyn av H&M

DO har beslutat att inleda tillsyn av företaget H&M. Bakgrunden är de medieuppgifter som gör gällande att företaget särbehandlar personer med annan etnisk tillhörighet än svensk och missgynnar bland annat dessa genom att i strid […]

nyheter

Nyheter| Bristande utredningsåtgärder får kritik av DO

I ett pressmeddelande den 31 januari skriver DO att det nu har avslutat ett av tre tillsynsärenden som har koppling till uppgifter om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och/eller religion vid Karolinska universitetssjukhuset. […]