Antalet anmälningar till DO fortsätter att öka

Antalet anmälningar om diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen, DO, fortsätter att öka. Mellan åren 2022 och 2023, var ökningen 9 procent. Det visar DO:s årliga statistikrapport.

Källa: DO
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Förra året inkom knappt 4000 anmälningar om diskriminering till DO. Ökningen av antalet anmälningar gäller samtliga diskrimineringsgrunder. De största procentuella ökningarna rör anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning respektive ålder.

– Jag tycker att det är bra att fler som utsätts för diskriminering anmäler det till DO eftersom vi vet att långt många fler än de som gör en anmälan upplever sig vara diskriminerade varje år, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Precis som tidigare år visar statistikrapporten att anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning är vanligast. År 2023 inkom 1 818 anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning, vilket motsvarar 46 procent av alla anmälningar om diskriminering.

Den näst vanligaste diskrimineringsgrunden som anges i anmälningar är etnisk tillhörighet. År 2023 inkom 1 293 anmälningar om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet vilket motsvarar 33 procent av alla anmälningar om diskriminering.

De flesta anmälningarna om diskriminering som DO tar emot rör arbetslivet, följt av utbildningsområdet och därefter samhällsområdet varor och tjänster.

– DO utreder anmälningar för att bidra till upprättelse för personer som utsatts för diskriminering. Men statistik över anmälningar bidrar också till att öka DO:s och andra aktörers kunskap om diskriminering som förekommer i samhället och kan indikera hur den tar sig uttryck, säger Lars Arrhenius.

Ta del av rapporten här.

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS