Demokrati

Modersmål i grundskolan i Skellefteå kommun

Barn som tillhör nationella minoriteter som vill läsa finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska har utökad rätt till modersmålsundervisning, står det på Skellefteå kommuns hemsida. Det finns två kursplaner för dessa språk: · Modersmål […]

nyheter

Samiska nationaldagen firas över hela landet

I Umeå firas “Sämij ålmagenbeäjvvie åvvaduvva fïlmijne Ubmejen bïjrra” som betyrdet att den Samiska nationaldagen firas med en film om Ubmeje på umesamiska. Ubmeje är en del av Sápmi, det område där samer alltid har […]

nyheter

Nationella minoriteters liv och livsvillkor i Stockholm

Under 2020 och 2021 arbetar Stadsmuseet i ett mindre projekt med att bredda, fördjupa och sprida kunskap om de nationella minoriteterna och urfolket samers historiska och nutida närvaro och villkor i Stockholm, med särskilt fokus […]

nyheter

Närståendestöd på minoritetsspråk

Den som tillhör en nationell minoritet har rätt att använda sitt språk i kontakt med vården. Så långt det är möjligt ska man kunna uttrycka sig, få information och hjälp på sitt språk. Därför har […]

nyheter

Bli en kugge i Magasin DIKKOs maskineri

DIKKO ÄR MAGASINET SOM VILL FÖRMEDLA ETT RESANDE/ROMSKT PERSPEKTIV I NYHETSVÄRLDEN OCH SPRIDA KUNSKAP OM MINORITETEN ROMER OCH NATIONELLA MINORITETER Har du ett tips? Skicka e-post till redaktionen@dikko.nu Om du vill vara anonym så går det […]