nyheter

Minoritetsveckan i Gävleborg 2021

Minoritetsveckan i Gävleborg 2021 syftar till att lyfta och öka kunskapen om samtliga av Sveriges fem erkända nationella minoriteter och minoritetsspråk genom bland annat fysiska som digitala föreläsningar, utställningar, bokbord, dialoger och kulturevenemang. Veckan är […]

Debatt

Ännu ett svek?

När Europarådet publicerade sin senaste granskning av svensk minoritetspolitik riktad mot de fem nationella minoriteterna var en av rekommendationerna att man bör införa språk som en särskild diskrimineringsgrund. Till en början såg det ut som […]

nyheter

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna

Folkhälsomyndigheten ska stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna. Myndigheten ska beskriva nuläget för de nationella minoriteternas hälsosituation samt kontinuerligt följa de nationella minoriteternas hälsosituation, livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Ladda ner: Uppdrag […]