nyheter

Officiell ursäkt till det samiska folket från Svenska kyrkan

Kyrkostyrelsen har idag (8 juni 2021) beslutat att Svenska kyrkan ska framföra en officiell ursäkt till det samiska folket, för historiska övergrepp. Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med övergripande åtaganden, som […]

nyheter

Nu lanseras nya isof.se!

Den 7 juni lanserade Institutet för språk och folkminnen (Isof) sin nya webbplats isof.se. Den nya webben har nya färger och former, fungerar på ett nytt sätt och är proppfull med nytt och spännande innehåll […]

nyheter

Nyhetsnotis Region Dalarna nationella minoriteter

”År 2030 ser vi ett Dalarna som under det senaste decenniet genomgått en stor omställning. Ett aktivt och nyskapande arbete för ett hållbart Dalarna har stärkt länets attraktivitet och konkurrenskraft, och gjort det ännu bättre […]

Demokrati

Kan en hel minoritet göra en klassresa?

Det är nog få idag som skulle säga att sverigefinnar inte har en annan status i samhället än tidigare. Borta är stämplingen att finnar skulle vara en främmande ras. Borta är också stämpeln att man […]

nyheter

Uppdrag till Isof handlingsprogram för bevarande av nationella minoritetsspråk

Regeringen uppdrar åt Institutet för språk och folkminnen (Isof) att vidareutveckla myndighetens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Ladda ner: Uppdrag till Institutet för språk och folkminnen avseende handlingsprogram för bevarande av […]

Demokrati

Sverigefinska aktivister byter strategi

För en tid sedan gav förvaltningsrätten de sverigefinska aktivisterna i Malmö rätt gentemot Malmö stads grundskolenämnd. Ärendet gäller beslutet i grundskolenämnens budget från januari 2020 att ta bort modersmålsundervisning från och med hösten 2020. Då […]

Demokrati

Thomas Hammarberg: Alla fem minoriteter ska få den respekt som konventionen kräver

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Thomas Hammarberg är f.d. generalsekreterare för Amnesty International. Europarådets tidigare kommissionsledamot med ansvar för mänskliga […]

Kultur

Drygt 2 miljoner kronor till nationella minoriteters kultur

Kulturrådet fördelar 2 108 000 kronor i projektbidrag till nationella minoriteters kulturverksamheter. Bland projekten märks minoriteternas kulturarv. Men också festivaler och teaterproduktioner. Trots pandemin inkom knappt femtio ansökningar till projektbidraget för nationella minoriteters kultur. Insatserna […]