Ny forskningsöversikt från DO visar omfattande risk för diskriminering i samband med rekrytering

wikipedia

Det finns en omfattande risk för diskriminering i arbetslivet, och det gäller inte minst i samband med rekrytering. I en ny forskningsöversikt samlar Diskrimineringsombudsmannen (DO) aktuell forskning om diskriminering i rekryteringssituationer.

I forskningsöversikten ”Rekrytera utan att diskriminera” har DO samlat forskning om diskriminering i samband med rekrytering på den nordiska arbetsmarknaden. Resultaten från denna forskningsöversikt visar tydligt att vissa människor blir bortvalda på ett sätt som kan vara diskriminerande redan innan de har blivit kallade till intervju.

Det handlar till exempel om forskning som visar att personer med funktionsnedsättning eller personer med arabiskklingande namn mer sällan kallas till intervjuer trots likvärdiga meriter med andra sökande. Vad gäller personer med arabiskklingande namn finns också i sammanställningen forskning som visar att effekten blir än större om den sökande är boende i ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde.

Dessutom visar flera studier att andelen positiva svar på jobbansökningar minskar med stigande ålder och att det är en tendens som visar sig redan från 40-årsåldern.

Kunskapsluckor om risker för diskriminering

Av forskningsöversikten framgår också att det finns kunskapsluckor om risker för diskriminering. Det gäller såväl i rekryteringsprocessens olika faser som om risker för diskriminering avseende flera av diskrimineringsgrunderna. Det finns även kunskapsluckor om förebyggande metoder för att motverka diskriminering vid rekrytering.

– Kunskap om var riskerna för diskriminering finns är det första steget att motverka diskriminering, och jag hoppas därför att den här forskningsöversikten kan bli ett viktigt verktyg för arbetsgivare och HR-personal som vill göra mer för att säkerställa rekryteringsprocesser utan diskriminering, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

I arbetet med forskningsöversikten har DO anlitat Sima Nourali Wolgast och Martin Wolgast verksamma vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Rapporten vänder sig förutom till arbetsgivare även till arbetstagare, och till dem som arbetar med personalfrågor på ett fackförbund eller inom en arbetsgivarorganisation.

Läs rapporten i sin helhet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS