Dags att söka bidrag för arbete mot diskriminering

Nu är det dags att söka statsbidrag för arbetet med att förebygga och motverka diskriminering. Den 15 augusti öppnar möjligheten för föreningar och organisationer att söka verksamhetsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

MUCF ska fördela 28 miljoner kronor i verksamhetsbidrag bland föreningar och organisationer som arbetar med samtliga sju diskrimineringsgrunder. Grunderna det gäller är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Syftet med verksamhetsbidraget är att förebygga och motverka diskriminering inom samtliga diskrimineringsgrunder.

Kravet på sökande är att de ska ge kostnadsfri rådgivning och information till privatpersoner om hur de kan ta till vara sina rättigheter. Verksamheterna ska också bedriva opinionsbildning, arrangera kurser och seminarier.

I vår verksamhet ser vi att grupper av unga utsätts för diskriminering. Vi vet att det gäller personer i alla åldrar. Det är därför mycket angeläget att kunna ge bidrag till organisationer som ger råd och information kostnadsfritt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Människors lika värde är extra viktigt att värna om i en värld där fördomar och motsättningar mellan människor är stora.

Bidragsansökan öppnar den 15 augusti och stänger den 30 september.

Läs mer om bidraget på  https://www.mucf.se/bidrag/antidiskrimineringsverksamhet

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS