Färjerederi erkänner diskriminering av kvinnor som nekades ombordstigning på färja

pixabay

Ett färjerederi i Stockholmsområdet erkänner nu att det var diskriminering när två kvinnor nekades ombordstigning på ett av bolagets fartyg med hänvisning till deras etniska tillhörighet. Mot bakgrund av erkännandet har DO träffat en överenskommelse med bolaget som innebär att kvinnorna får totalt 50 000 kronor i ersättning. Diskrimineringen skedde efter att bolaget hade fått ett anonymt tips om att en våldsam uppgörelse mellan andra personer, som bolaget uppfattade hade samma etniska tillhörighet som kvinnorna, skulle äga rum ombord.

Färjebolaget hade inför den aktuella resan till Åbo tagit emot anonyma tips om att det skulle uppstå våldsamheter under resan, och att såväl offer som förövare skulle vara romer. I ett av tipsen hade också de misstänkta personernas namn uppgetts. Mot bakgrund av tipsen beslutade bolaget av säkerhetsskäl att avvisa alla romer från den aktuella avgången.

De två kvinnorna blev till följd av bolagets beslut stoppade av en ordningsvakt i samband med ombordstigningen. Enligt ett vittne ska vakten ha meddelat kvinnorna att ”romer inte fick följa med båten eftersom det fanns ett hot”.

Enligt DO har bolagets beslut att avvisa kvinnorna haft ett tydligt samband med etnisk tillhörighet. Kvinnornas namn fanns inte med i de tips som hade lämnats till rederiet och det fanns ingen annan indikation att de hade något med saken att göra. Kvinnorna har således befunnit sig i en jämförbar situation med alla andra passagerare. Skälet till att de nekades resa var att de uppfattades vara romer.

Vi har förståelse för att bolaget befann sig i en svår situation mot bakgrund av de uppgifter man fått. Men det gör inte att bolaget hade rätt att avvisa alla som man uppfattade vara romer. Vi välkomnar att bolaget nu erkänner att det var fråga om diskriminering och att man gör rätt för sig i förhållande till kvinnorna, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Faktaruta

Diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten (2 kap. 12 § diskrimineringslagen).

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61