DO föreslår lagändringar för att motverka diskriminering på bostadsmarknaden

wikipedia

DO skriver i dag till regeringen med förslag till lagändringar som skulle kunna bidra till att motverka diskriminering vid uthyrning av hyresbostäder. Bakgrunden är en ny rapport från DO som bland annat visar att diskriminering förekommer på dagens hyresbostadsmarknad.

Bostadsmarknaden är komplex och vem som får en hyresbostad är beroende av flera, ofta samverkande, faktorer. Hur hyresvärdar fördelar bostäder och vilka krav och villkor som ställs på bostadssökande är av stor betydelse. I DO:s nya rapport redogör DO för kunskapsläget vad gäller olika aspekter av diskriminering på hyresbostadsmarknaden, med fokus på hur utformningen och tillämpningen av bostadsförmedlingssystem och uthyrningskriterier kan bidra till diskriminering. DO har analyserat och sammanställt anmälningar, rättsfall, olika studier, undersökningar och rapporter samt det som framkommit i dialogen mellan DO och företrädare för det civila samhället.

I rapporten konstaterar DO bland annat att det förekommer uthyrningspolicyer och uthyrningskriterier som kan vara diskriminerande. Bland annat kan höga inkomstkrav i relation till hyran utgöra risk för diskriminering, liksom att vissa bidrag och andra ersättningar inte godtas av hyresvärden som inkomst och att det ställs krav på svenskt medborgarskap, permanent uppehållstillstånd eller svenskt personnummer.

Vi kan också se att hyresbostadsmarknadens aktörer ibland saknar tillräcklig kunskap om vad som kan utgöra diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder. Bland annat förekommer det att hyresvärdar ─ för att motverka boendesegregation ─ vidtar åtgärder som kan riskera att leda till diskriminering, säger Anna Ericsson, utredare på DO.

I samband med publiceringen av rapporten lämnar DO i dag följande förslag till lagändringar till regeringen.

  • Inför en direkt hänvisning till diskrimineringslagen i hyreslagen, vilket skulle kunna bidra till att öka kunskapen om att det finns ett förbud mot diskriminering på bostadsområdet och tydliggöra ansvaret hos hyresbostadsmarknadens parter
  • Ställ krav på hyresvärdar att dokumentera urvalsprocessen för att öka transparensen och förutsägbarheten vid förmedling av hyresbostäder
  • Inkludera diskrimineringsformen bristande tillgänglighet inom samhällsområdet bostad så att personer med funktionsnedsättning får tillgång till sina mänskliga rättigheter och möjlighet till upprättelse när rättigheter kränks.
  • Stärk skyddet mot diskriminering i de fall det inte finns en enskild skadelidande person, det vill säga vid överträdelser mot diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen som inte specifikt avser en viss person.

I rapporten ges dessutom ytterligare förslag på konkreta åtgärder, bland annat förslag på uppdrag till relevanta myndigheter för att fylla kunskapsglappet och höja kunskapen om diskriminering.

Länk till rapporten Diskriminering vid tillhandahållande av hyresbostäder

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS