nyheter

Stor ökning av tips och klagomål om diskriminering

Antalet anmälningar, tips och klagomål om diskriminering som inkommer till DO ökade under förra året. Detta framkommer i en ny statistikrapport som DO publicerar idag. Ökningen sammanfaller tidsmässigt med införandet av ett nytt webbformulär för […]

nyheter

DO inleder tillsyn av H&M

DO har beslutat att inleda tillsyn av företaget H&M. Bakgrunden är de medieuppgifter som gör gällande att företaget särbehandlar personer med annan etnisk tillhörighet än svensk och missgynnar bland annat dessa genom att i strid […]