Blänkare

Nationella minoriteter bjuds in till samråd

Diskrimineringsombudsmannen (DO) bjuder härmed in till samråd avseende vårt regeringsuppdrag om att fördjupa kunskapen kring diskriminering – som har samband med flera diskrimineringsgrunder. Mer information om uppdraget följer nedan. Vi erbjuder två olika möjligheter att […]

Nyheter

DO inleder tillsyn av H&M

DO har beslutat att inleda tillsyn av företaget H&M. Bakgrunden är de medieuppgifter som gör gällande att företaget särbehandlar personer med annan etnisk tillhörighet än svensk och missgynnar bland annat dessa genom att i strid […]