Kartläggning av barns och ungas erfarenheter av delaktighet och inflytande i genomförandet av minoritetspolitiken

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att under 2022 kartlägga barns och ungas erfarenheter av inflytande och delaktighet i genomförandet av minoritetspolitiken enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Ladda ner:

Barnombudsmannen ska senast den 1 mars 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS