Insidan

Barn som besöker fängelse

Enligt BUFFF så har ca 160 000 barn i Sverige en nära anhörig som sitter i fängelse. DIKKO har i sitt arbete med artiklarna från INSIDAN parallellt jobbat med barnperspektivet. En av de personer DIKKO […]

Demokrati

Ny lag stärker barns rättigheter

Barn som blir vittne till våld inom familjen får starkare skydd genom den nya lagen om barnfridsbrott som börjar gälla den 1 juli. Polisen kommer att behöva hålla betydligt fler förhör med barn än i […]