Ny lag stärker barns rättigheter

bild pixabay

Barn som blir vittne till våld inom familjen får starkare skydd genom den nya lagen om barnfridsbrott som börjar gälla den 1 juli. Polisen kommer att behöva hålla betydligt fler förhör med barn än i dag.

Den nya lagen om barnfridsbrott innebär att från och med den 1 juli, blir det straffbart att låta barn bli vittne till våld i nära relation. Ett barn som bevittnar våld blir nu målsäganden och har då rätt till målsägandebiträde och skadestånd.

För barnens rättssäkerhet är det här en mycket viktig lag, säger Peter Sörstedt, som leder en arbetsgrupp för omhändertagandet av den nya lagen om barnfridsbrott i polisregion Väst.

Nya arbetssätt för polisen

För polisen innebär den nya lagen flera förändrade arbetssätt och rutiner. Ingripandepoliser som åker på larm om misstänkt våld i familjen kan nu behöva prata med barn på ett annat sätt för att höra vad som hänt. Och i nästa steg av utredningsprocessen behöver fler förhör genomföras. Polisen kommer också att behöva genomföra särskilda insatser för att utbilda fler polisanställda att hålla förhör med barn.

De senaste veckorna har Polismyndigheten arbetat intensivt med att förbereda organisationen på införandet av den nya lagen genom att se över arbetssätt och rutiner. Bland annat har personal i yttre tjänst fått stödmaterial och information om förändringen. De är ofta de första att komma i kontakt med barn som kan ha utsatts för barnfridsbrottet.

Fakta: Barnfridsbrottet

  • Det blir straffbart att utsätta ett barn för att se eller höra vissa brottsliga gärningar, såsom vålds-, frids- och sexualbrott, i en nära relation.
  • Den person som står för exempelvis våldet i en nära relation riskerar att misstänkas även för barnfridsbrott om barnet på något sätt bevittnat våldet.
  • Man räknas som barn upp till 18 års ålder
  • Straffet blir fängelse i upp till två år. Vid grovt brott fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Särskild straffskala för ringa brott.
  • Den särskilda rätt till brottsskadeersättning som funnits för barn som bevittnat brott ersätts med samma rätt till skadestånd som alla andra barn har vilka utsätts för brott.
  • Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS