Ny rapport om pandemins effekter på barn i utsatthet

pixabay

Barn och unga som levde under utsatta förhållanden redan innan pandemin har fått det ännu svårare det senaste året. Samtidigt har många av de organisationer som arbetar med att hjälpa utsatta barn och unga själva haft det mycket tufft under pandemin, och därför haft svårt att möta den ökade efterfrågan på stöd. Det visar rapporten “Children of the pandemic” från Stenbecks Stiftelse.

Det är tydligt att barn och unga som levde under utsatta förhållanden redan innan pandemin har fått det ännu svårare det senaste året. Nu ser vi en risk att den klyfta som ökat mellan barn med och utan säkra och stabila hemförhållanden kommer att fortsätta vidgas även efter pandemin, säger Sara Damber, verksamhetschef Stenbecks Stiftelse.

Det senaste året har det publicerats flera rapporter både från ideella organisationer som BRIS och Rädda barnen såväl som från olika myndigheter som till exempel MUCF och Socialstyrelsen. I rapporten “Children of the pandemic” har Stenbecks Stiftelse sammanställt information från rapporter släppta det senaste året av nio olika aktörer som arbetar med utsatta barn och unga.

Eftersom att fler barn och unga har mått dåligt och utsatts för brott under pandemin så har trycket på de ideella organisationer som jobbar med dessa målgrupper ökat. Fler hör av sig, fler vill ha hjälp – men samtidigt har organisationernas möjligheter att hjälpa minskat på grund av minskade intäkter, säger Sara Damber.

Det ser dock väldigt olika ut bland organisationerna enligt GIVA Sveriges årsrapport om givandet. Drygt hälften av organisationerna ökade sin insamling 2020 medan andra halvan fick minskade intäkter. Större mer välkända organisationer med väletablerade insamlingsmekanismer och organisationer var de som klarade sig bäst under pandemin. Utöver insamlade medel från privatpersoner har civilsamhället fått ett stöd på totalt 240 miljoner kronor från regeringen.

Det som är viktigt nu när pandemin förhoppningsvis snart börjar lätta är att stödet till civilsamhället fortsätter att komma och dessutom växlas upp ytterligare. Det är svårt att säga vad de långsiktiga konsekvenserna av pandemin blir för utsatta barn och unga, men vi vet att de organisationer som jobbar med att stötta dem i sin tur behöver mer stöd än någonsin för att göra sitt uppdrag, säger Sara Damber.

Läs rapporten “Children of the pandemic”.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS