Nationella minoriteter bjuds in till samråd

wikipedia

Diskrimineringsombudsmannen (DO) bjuder härmed in till samråd avseende vårt regeringsuppdrag om att fördjupa kunskapen kring diskriminering – som har samband med flera diskrimineringsgrunder. Mer information om uppdraget följer nedan.

Vi erbjuder två olika möjligheter att delta i samrådet:

  • Onsdagen den 9 november, kl. 12.30-14.00 i DO:s lokaler i Solna (Råsundavägen 18).
  • Torsdagen den 17 november, kl. 14.00-15.30 digitalt via Skype.
  • Svara senast: Om ni avser att delta, skicka ett mejl till samrad@do.se senast den 26 oktober.

Vi behöver veta namnen på de som kommer, samt vilket av mötena som ni vill delta i. Om ni deltar vid Skype-mötet behöver vi era mejladresser, så att vi kan skicka en länk till mötet.

Har du behov av tillgängliga lösningar eller tekniska frågor, vänligen meddela detta i samband med anmälan.

Bakgrund till samrådet

I april fick DO i uppdrag av regeringenLänk till annan webbplats. att fördjupa kunskapen om diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder. Uppdraget ska utföras baserat på diskrimineringsanmälningar till DO och särskilt belysa situationer, eller förutsättningar, som medför särskild risk att bli utsatt för diskriminering kopplat till flera diskrimineringsgrunder.

Tidsplan

Den 31 oktober lämnar DO en delredovisning till regeringen. Delredovisningen kommer att bestå av kvantitativ och kvalitativ analys av anmälningar. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen den 1 mars 2023. Slutredovisningen kommer – utöver analys av anmälningar – även att innehålla en intervjustudie som utförs av en extern forskare.

Bakgrund historiskt

Från och med 2010 gäller lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den 1 januari 2019 ändrades lagen och enligt dess nuvarande lydelse rörande samråd (5 §) ska förvaltningsmyndigheter ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Myndigheterna ska även, så långt det är möjligt, samråda med minoriteterna i dessa frågor.

DO bjuder därför in till samråd

DO bjuder därför in till samråd med de nationella minoriteterna. Inför samrådet kommer ni att få ta del av DO:s delredovisning till regeringen och DO:s projektplan för arbetet. En mer detaljerad agenda kommer närmare inpå mötet.

Källa: DO

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS