Bättre information om elevers rättigheter

wikipedia

Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser och ta fram ett informationsmaterial till stöd för elever och vårdnadshavare. Syftet är att ge information om elevers skydd mot diskriminering och kränkande behandling.

Det är svårt för barn som utsätts för rasism och diskriminering att veta var de ska vända sig, särskilt när de blir utsatta i skolan. Därför ger vi nu DO i uppdrag att informera elever och deras vårdnadshavare om vilka rättigheter de har och var de ska vända sig om de drabbas, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson som ansvarar för diskrimineringsfrågorna.

I informationsmaterialet ska det framgå vilken myndighet elever eller vårdnadshavare kan vända sig till om man utsatts för diskriminering eller kränkande behandling.

Vid genomförande av uppdraget ska DO samverka med Barn- och elevombudet (BEO) vid Statens skolinspektion.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 november 2023.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS